Betydelse av gåvobrev mellan makar

2016-11-03 i Gåva
FRÅGA
Innan jag gifte mig ägde jag en fastighet ensamt där min nuvarande fru så småningom flyttade in i. Vi sålde sedan huset och har byggt ett nytt tillsammmans. Jag har dock ensam lagfart för det nya huset också, tyckte att det var enklast så att deklarera reavinst. Då det nya huset är förvärvat under vårt äktenskap borde det egentligen inte spela någon roll vem som ägar lagfarten. Vi ville dock symboliskt vara lika delägare, varför jag skrev ett gåvåbrev mellan makar. Meningen var att vi skulle äga 50:50, men vi glömde helt enkelt att skriva detta med i gåvobrevet. Av denna anledning har min fru aldrig utnyttjat gåvobrevet för att ändra lagfarten. Vi stå därför nu i ett läge där jag har 100% lagfart och min fru ett 100%ig gåvobrev registrerat. Hur rätta vi till det så att det blir 50:50? Annulera gåvobrevet? Skriva nytt gåvobrev? Har det egentligen någon betydelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret beror på vilket syfte ni har med gåvobrevet. Jag kommer dock att börja med att förklara hur den familjerättsliga situationen ser ut gällande makars egendom. Sedan kommer jag att diskutera vilken betydelse gåvobrev har.

Eftersom ni är gifta så kommer ni dela på allt giftorättsgods på hälften vid en eventuell bodelning, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning blir aktuell om ni skiljer er eller vid dödsfall, 9 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods definieras som all makes egendom som inte är särskild undantagen som enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Egendomen är enskild om en av situationerna nämnda i 7 kap. 2 § ÄktB är aktuell.

Från vad jag kan läsa i er situation är fastigheten således giftorättsgods och varken lagfarten eller ert gåvobrev ändrar på detta. Däremot om det skulle finnas ett ett äktenskapsförord eller annan handling som utnämner fastigheten som enskild egendom kommer den inte ingår i bodelningen. I så fall är det värt att ändra på den aktuella handlingen som nämner enskild egendom om ni vill att fastigheten blir giftorättsgods.

Dessutom ärver makar efter varandra. Det innebär att vid dödsfall sker det först en bodelning, sedan ett arvskifte då den efterlevande får allt. Det enda som kan krånglar till detta är om det finns särkullbarn. I så fall kan särkullbarnet gör anspråk på sin arvslott direkt som dras från kvarlåtenskapen innan den efterlevande maken får resterande. See 3 kap. 1 § ärvdabalken.

Betydelsen av ett gåvobrev är att det utgör bevis för att ett sådant avtal finns därför är bra att ha om det skulle uppkomma en tvist om avtalet existens eller innehåll. Från en familjerättslig synpunkt såsom genomgått ovan, är det därför kanske inte så betydelsefullt då ni är ense att ni äger hälften var.

Med detta sagt skadar det ingen om ni rättar till misstaget. Om ni vill säkerställa för er själva och för utomstående att ni äger hälften var är det en bra idé. Det gör ni genom att skriva ett nytt gåvobrev där ni gör klart att det gamla inte ska gälla. Jag vill påminna om att det finns ett formkrav när fastigheter ges bort enligt 4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § jordabalken. Gåvobrevet ska innehålla uppgifter om gåvogivaren (dig) och gåvotagaren (din fru), vilken fastighet gåvan avser samt till vilken andel. Dessutom ska båda parter underteckna det.

Kolla gärna Lawlines avtalstjänst där ni kan få hjälp att upprätta ett korrekt gåvobrev, länken finns här.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (666)
2020-10-28 Kan man ge bort en bil i gåva?
2020-10-25 Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?

Alla besvarade frågor (85499)