Betänktetid vid äktenskapsskillnad

2017-07-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag har skickat in och betalt en stämnings ansökan angående skiljsmässa men när han fick brevet blev han irriterad och säger att varför har du stämt mig? Då han innan inte sagt att detta vill jag så sa advokaten till mig att göra så här.nu blir jag osäker och tänker ska jag ändra papper? Som tex gemensam skiljsmässa? Vad är skillnaden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Oftast brukar en skilsmässa förenad med en betänketid på sex månader. Betänketiden räknas från olika tidpunkter beroende på hur ansökan har gått till och om man ska ha betänkte tid eller inte.

Hade ni båda varit överens om att skiljas och ni inte har några barn under 16 år som bor hos er, skulle en skilsmässa kunna meddelas omgående, alltså det hade då inte blivit någon betänketid. (har man barn under 16 år, måste man ha en betänketid se 5 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄB)

Hade ni gemensamt skickat in en ansökan om skilsmässa (äktenskapsskillnad) där ni istället kommer överens om att ni ska ha en betänketid, börjar betänketiden löpa från den dag ansökan kom in till domstol.

I ditt läge är det bara du som har skickat in en stämningsansökan om att du vill skiljas. När bara ena parten skickar in en ansökan så ska den föregås av en sex månaders betänketid innan ni kan skiljas (se 5:2 ÄktB). Denna betänketid börjar löpa från den dagen din man fått meddelande om att du har skickat in en stämningsansökan om skilsmässa till domstol. (14:4 ÄktB). Nu när du gjort en ensam ansökan om skilsmässa kommer den föregås av sex månaders betänketid innan ni väl kan skilja er.

När betänketiden är över måste du eller din make, om du eller ni fortfarande vill skiljas, framställa yrkande om det i domstol för att äktenskapsskillnad ska meddelas (detta ska göras inom ett år från att betänketiden börjat löpa).

Du behöver inte ändra din ansökan till gemensam ansökan om ni ändå vill ha en betänketid. Jag rekommenderar att låta det vara och sen yrka på fullföljd när betänketiden har löpt ut. Betänketiden är just till för att kunna ställa om, så som att få tid på sig att flytta ifrån varandra samt komma överens om eventuell bodelning. Vill du fortfarande skiljas rekommenderar jag att låta det vara. Vill ni skiljas omedelbart kan ni istället bara skicka in en ny gemensam ansökan under förutsättning att ni inte har några barn under 16 år.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?