FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/10/2014

Betalt vara har inte hämtats - sälja vidare?

Hej! Min far har sålt en flygel för ca 250 000 kr som blev betalt på plats med kontakter. Det har nu gått 4 år och mannen som köpte flygeln har inte gjort någonting för att hämta ut den. Min far har nu varit tvungen att betala ca 50 000 kr för att bevara den köpta flygeln. I köplagen § 76 står det "Om varan är utsatt för snabb förstörelse eller försämring eller om den fordrar alltför kostsam vård, skall den säljas om det kan ske." Samtidigt vill en annan kund köpa flygeln. Hur skall han göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Precis som du själv nämner är 76 § Köplagen en intressant paragraf i det här läget. Eftersom din far har fått full betalning finns naturligtvis inget intresse av att häva köpet utan istället är det just vårdplikten som är det centrala.

76 § Köplagen reglerar både de fall då säljaren, din far, får sälja flygeln vidare och dessutom de fall då han skall sälja den vidare - dvs är skyldig att göra så.

I det här fallet är det, enligt min uppfattning, tydligt att din far får sälja flygeln vidare eftersom köparen inte hämtat varan på 4 år, något som måste ses som en oskäligt lång tid. Vidare får den säljas på den grunden att köparen inte ersatt din far för dessa 50 000 kr i utlägg som han haft för att uppfylla sin vårdplikt. Det är köparen nämligen skyldig att göra enligt 75 § Köplagen. 

Om din far därför vill sälja flygeln vidare är det min uppfattning att han kan göra så. Han kan då tillgodogöra sig ersättning för de försvarliga kostnader han haft för vården av varan och resten ska redovisas mot köparen, 78 § Köplagen. 

Vad gäller en eventuell skyldighet att sälja varan vidare föreligger en sådan bland annat när vårdkostnaderna blir alltför stora. Det hade ju varit orimligt att betala låt oss säga 300 000 kronor i vårdkostnader för en flygel som inte är värd mer än 250 000 kronor. Det är svårt att säga exakt var gränsen går. Det bästa är naturligtvis att föra en dialog med köparen för att få en uppfattning om hur mycket han eller hon är villig att lägga ut på att vårda varan.

Sammanfattningsvis har din far en rätt att sälja varan men inte säkert en skyldighet att göra så. När en sådan skyldighet inträder beror mycket på det enskilda fallet.

Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Annars får du gärna kommentera nedan så att vi kan förtydliga.

Vänliga hälsningar,

Thomas BorgenfalkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo