Betalningsskyldighet under en uppsägningstid

2021-02-12 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej jag sa upp min lägenhet igår 11/2-2021 och hyresvärden sa då att jag har lägenheten fram tills 31/5.Och vi har fått en ny lägenhet med möjlighet till inflyttning 1/4 vilket innebär att jag kommer flytta ut 1 månad tidigare, och då är min fråga, kommer jag fortfarande behöva betala för april och maj månad?Har också fått möjlighet o flytta in 1/5 och måste jag då betala hyran för maj ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du hyr en lägenhet bostadslägenhet från vilken du ska flytta den 31 maj. För att besvara din fråga kommer jag utgå ifrån den s.k "hyreslagen" vilken återfinns i 12 kap. jordabalken (vidare förkortad JB).

Hyrestid och uppsägning
En hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen om avtalet avser en bostadslägenhet (12 kap. 5 § stycke 1 JB).

I ditt fall så sa du upp lägenheten den 11 februari, vilket gör att avtalet upphör att gälla vid månadsskiftet som sker tidigast efter tre månader från uppsägningen vilket i ditt fall blir månadsskiftet maj-juni.

Det innebär alltså att du fortsatt har en skyldighet att betala hyran för lägenheten fram till och med den månad du flyttar därifrån. Skulle du alltså flytta ut i början av april, så har du trots det en skyldighet att betala hyra för hela april och hela maj också eftersom avtalet inte upphör att gälla förrän den 31 maj.

Sammanfattning
Du behöver fortsätta betala din hyra för den gamla lägenheten fram tills dess att avtalet upphör att gälla. Det innebär alltså att du ska betala hyra för både april och maj, oberoende av om du flyttar ut tidigare. Till detta kommer du även behöva betala hyra för den nya lägenheten om hyrestiderna överlappar varandra en period. Du blir alltså inte fri från någon hyra enbart för att du under en period har två hyresavtal du betalar för.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1566)
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?
2021-05-30 Kan hyresvärden säga upp ett hyresavtal?

Alla besvarade frågor (93108)