FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt22/10/2017

Betalningskrav

Jag har blivit anklagad av en granne för att ha orsakat översvämning på dennes tomt. Det går en bäck genom min tomt och över till grannen. På ett ställe går den genom en trumma, under en byggnad. Grannen menar att jag leder vatten till dennes tomt och har anlitar en jurist.

Juristen har skrivit att grannen anser att jag orsakat skada genom ett leda vatten och översvämmade tomten. Juristen skriver vidare att jag inom en månad skall åtgärda problemet och ersätta grannen för skadan och även stå för eventuella ytterliga skador som kan ha uppstått.

Min fråga är. Kan en jurist göra detta. Utse mig till ansvarig på annan persons information? Kan juristen mena att jag skall betala, utan utredning? Utan att juristen sätter sig in i frågan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!

Det låter som en jobbig situation du hamnat i, jag ska försöka förklara rättsläget nedan.

Betalningskravet
Vad gäller det här betalningskravet du har fått så är det inget du behöver betala så länge du bestrider (inte håller med om) att översvämningen varit ditt fel. Om du säger att du inte har betalningsansvar i frågan så kommer kanske din granne att istället välja att stämma in dig hos en tingsrätt, och om du fortfarande bestrider ansvar så hålls huvudförhandling varpå domare avgör vem av er som har "rätt och fel". Det betalningskrav du fått är att se som ett första steg innan man går till domstol, det hade ju kunnat vara så att du höll med om att översvämningen var "ditt fel" och därför betalat.

Om du inte håller med om att du ska behöva stå för de kostnader som din granne kräver dig på så kan du bestrida betalningsansvaret och så kanske en domstol får avgöra saken.

Ett stort lycka till med allting!

Vänligen,

Elin GustavssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”