Betalningsföreläggande vid ej betald hyra

2017-01-30 i Hyresavtal
FRÅGA
http://kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlhej. jag äger en bostadsrätt som jag hyrt ut 1 år på kontraktet skrev jag 3 månader uppsägningstid hyresgästen sa upp sig tidigare. hon sa upp sig i slutet på december den 27e. så uppsägningstiden blev från 1 jan fram tills den 1 mars men hon vill inte betala sista hyran nu i februari för att hon påstår att hon sa upp sig i december och vägrar att betala vad gäller och vad ska jag göra? mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är det fråga om ett hyresavtal som löper på bestämd tid vilket innebär att parterna är bundna av hyresavtalet under hela avtalsperioden. Dock finns en undantagsregel från detta i 12 kap. 5 § Jordabalk (1970:994) (JB) som säger att en bostadshyresgäst alltid har rätt att bli fri från ett avtal vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen.

Eftersom din hyresgäst sa upp avtalet den 27:e december upphör alltså avtalet att gälla den 31:e mars.

När din hyresgäst inte betalar hyra för den avtalade tiden får du en fordran på hyresgästen. Förutsatt att förfallodagen har inträffat kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten vilket du gör genom att fylla i en blankett som du hittar här. Kronofogden kommer då delge din hyresgäst ett föreläggande om att betala. Bestrider hyresgästen föreläggandet får du avgöra om du vill pröva saken i tingsrätt.

Mer information om detta finner du på kronofogdens hemsida.

Betalningsföreläggande är reglerat i lag som du hittar här.

Jordabalken hittar du här.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1589)
2021-07-30 Går det att säga upp bostadsrätt?
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

Alla besvarade frågor (94564)