Betalningsansvar för exmakes lån

Min x man har ett lån skrivet på sig på 600000.Kan han kräva att jag ska betala när inte mitt namn står någonstans? Vi har inte gjort något avtal heller. Han har även lagt om lånen så att dom är tagna efter våran skilsmässa. Känns som att han försöker lura mig på en alldeles för stor månadskostnad. Vill ju gärna veta vad lånen har gått till för så högt va inte lånen när vi var gifta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar ifall du riskerar att ansvara för lån som din exmake har tecknat. Jag har även förstått det som att dessa lån är upptagna efter eran skilsmässa.

Svaret på din fråga är reglerad inuti Äktenskapsbalken (ÄktB).


Kan du bli ansvarig för din exmakes lån?

Mot bakgrund av att ditt namn inte återfinns på lånen som din exmake har tecknat så är du inte ansvarig för att återbetala dessa.

Även i det fallet din exmake hade tecknat dessa lån under erat äktenskap så skulle du inte ansvara för dessa skulder. Detta framgår av 1 kap. 3 § ÄktB där det står att varje make ansvarar för sina egna skulder.


Kan en makes skuld påverka den andra maken?

När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Innan bodelningen sker så kommer en skuldtäckning att ske. Detta innebär att den make som har skulder får dra av dessa från sitt giftorättsgods (11 kap. 1 §, st. 1 ÄktB) innan allt giftorättsgods som kvarstår blir fördelad mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Vid en bodelning så kommer den ena makens skulder dras av på sitt giftorättsgods. Ifall den skuldsatta makens skulder är stora på kommer alltså du få ut mindre egendom vid en bodelning efter en skilsmässa. Däremot så kommer aldrig den skuldsatta makens skulder att påverka den andra makens giftorättsgods. Skulderna kan inte heller förflyttas från den skuldsatta maken till den andra maken.


Sammanfattningsvis så ansvarar du inte för eventuella skulder som din make hade under erat äktenskap såsom lån han har valt att teckna efter skilsmässan. Ifall din exmake upptog lån under erat äktenskap så skulle detta eventuellt ha påverkat din utdelning av giftorättsgods vid en bodelning. Men eftersom han har tecknat lånen efter eran skilsmässa så bör detta inte ha påverkat din utdelning.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Vänligen,Victoria AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”