Betalningsanmärkning och rättegångskostnader

FRÅGA
Hej. Det är så att jag och mitt ex hamnat i en tvist om pengar. Han är skyldig mig otroligt stora summor jag lånat ut muntligt under vårt förhållande, det handlar om utlandsresor osv osv. Har insett att jag aldrig kommer få tillbaka dessa pengar eftersom vi inte har något skriftligt på det och jag aldrig kommer kunna bevisa någonting. Däremot hade vi ett gemensamt privatliv kvar som han löste ut, det var ca 10.000 kvar och han vill nu ha 5000 av mig fort annars ska han driva in det hos kronofodgen. För mig skulle det kännas så förnedrande att betala 5000 efter alla summor jag lånat ut så jag tänker inte göra detta. Men jag undrar om det finns någon risk att jag får en betoningsanmrkning även om det skulle gå så långt som till tingsrätt? Han säger att eftersom han är säker på att jag förlorar i tingsrätten och att han kommer ta hjälp av alla han känner som är advokater mm så kommer jag få betala tiotusentalskronor för alla rättegångskostnader samt för hans advokat. Finns det risk att summan drar iväg när det gäller advokat osv, hans låtsasmamma är tex advokat så de kanske skriver fler timmar än vad hon jobbat osv tänker jag. Så min fråga är alltså, kan jag på något sätt få en betalningsanmärkning och finns det någon risk att jag behöver betala stora summor vid rättegång?
SVAR

Hej,

gällande din första fråga är det så att om det skulle hamna i domstol kan det i princip aldrig leda till en betalningsanmärkning, oavsett hur tingsrätten dömer. Det är endast om du inte besvarar stämningen eller inte dyker upp till förhandlingen som tredskodom döms ut och du får då en betalningsanmärkning.

Gällande din andra fråga angående rättegångskostnader är det så att detta rör ett förenklat tvistemål då beloppet som yrkas är under ett halvt prisbasbelopp. I dessa så kallade "småmål" är möjligheterna att få rättegångskostnader ersatta av den förlorande parten starkt begränsade och i princip kan den vinnande parten endast få ersättning för en timmes rättslig rådgivning per instans, sina resekostnader och kostnader för vittnesbevisning. Dessutom lämnas ersättning endast i den utsträckning kostnaden är skälig. 18 kap. 8 d § rättegångsbalken

Du kan även få rättshjälp men möjligheterna för detta är små då det måste föreligga särskilda skäl. 11 § 4 p. rättshjälpslagen

Sammanfattningsvis kan du inte få en betalningsanmärkning om inte tredskodom döms ut och rättegångskostnaderna är begränsade i detta fall. Domstolen ska även göra en bedömning av om rättegångskostnaderna varit skäligen påkallade för att tillvarata partens rätt. Kostnaderna måste alltså vara nödvändiga.

MVH

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (231)
2020-11-25 Vad kostar det att driva ett ärende om obetald faktura till domstol?
2020-10-31 Kan jag delbetala rättegångskostnader?
2020-10-29 Rättegångskostnader vid talan mot kommun eller tjänsteman
2020-10-27 När blir du ersatt för dina rättegångskostnader i småmål och vad ingår?

Alla besvarade frågor (86457)