Betalning till konkursgäldenär eller konkursbo

2017-02-08 i Konkurs
FRÅGA
Gick en kurs 2012, företaget gick i konkurs samma år. Nu vill kursledare ha betalt för en termin av mig, via faktura service alt svarta pengar?! Kan han begära in pengarna nu? Vem går pengarna till? Mvh Lotta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

När ett företag går i konkurs kallas den företaget konkursgäldenär. Följden av en konkurs är att konkursgäldenären förlorar rådigheten över företagets tillgångar, enligt 3 kap 1 § Konkurslagen. Förlorad rådighet innebär att man inte längre förfogar över de tillgångar som företaget hade och att man kan inte längre med bindande verkan ingå avtal å företagets vägnar. Istället övergår rådigheten till konkursboet. Konkursboet företräds av konkursförvaltaren (vanligen en advokat). Eftersom bolaget hade en fordran på dig, för ej betald kursavgift, är detta en sådan tillgång som numera endast konkursboet har rådighet över. Således är det bara konkursförvaltaren som kan kräva dig på betalning. Skulle konkursgäldenären handla i strid med 3 kap 1 § blir en sådan handling, som huvudregel, ogiltig.

Anledningen till att konkursboet kan och vill kräva in pengar för fordringar som uppstått innan konkursdagen är för att ge betalning till konkursgäldenärens borgenärer (banker, anställda, staten, leverantörer mm). Konkursförvaltarens uppgift är att säkra de tillgångar som fanns på konkursdagen för att minimera skadan av konkursen.

Sammanfattningsvis: Kursledaren har inte längre rådighet över den fordran. Den enda du kan/ska betala till är konkursboet. Mitt råd är att ta kontakt med konkursförvaltaren för att försäkra dig om att du inte betalar till fel person.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (267)
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?
2021-07-31 Vad händer om dödsboet har stora skulder?

Alla besvarade frågor (95758)