FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt28/02/2018

Betalning efter att dom vunnit laga kraft

Hej,

En tvist i Göteborgs Tingsrätt ang. hyra av bostad ledde fram till dom pga dålig städning där jag ska betala 700kr. Domen vann laga kraft 21 februari 2018.

Konstigt nog har jag problem med att betala.

Vad gäller enligt lag ang. faktura mellan privatpersoner?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du blivit förpliktigad att ersätta motparten med 700 kronor efter ett lagakraftvunnet domstolsbeslut. Jag kan dessvärre inte uttala mig om den bakomliggande tvisten utan enbart vad som sker i det fall du inte fullgör det som sägs i domen. I det fall du inte har möjlighet att ersätta motparten kan denne vända sig till Kronofogdemyndigheten. Ett krav för att kunna vända sig till Kronofogdemyndigheten är att domen vunnit laga kraft. En fullgörelsedom kan verkställas och fungerar som exekutionstitel enligt 3 kap utsökningsbalken (UB). Detta innebär att du kan bli föremål för utmätning vilket går ut på att Kronofogdemyndigheten tar egendom som tillhör dig i anspråk.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,
Christoffer

Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo