FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs10/04/2022

Betalda men ej levererade varor från företag som gått i konkurs

Hej! Har beställt porslin från Campadre som precis gått i konkurs (2022-04-06). Jag la beställningen 2022-03-27 och direktbetalade med bankkort (ej kredit) och undrar nu om det finns möjlighet att få hem varan. Enligt deras hemsida så kommer varor beställda innan konkursen ej att levereras men att jag ej kommer att få pengarna tillbaka heller. Jag undrar därför vad det finns för möjlighet för mig som privatperson att antingen få varan som jag har beställt eller om jag har rätt att få pengarna tillbaka? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du få tillbaka dina pengar?

När ett företag går i konkurs anlitas en konkursförvaltare för att ta ett samlat grepp om företagets tillgångar och skulder. När det har gått så långt att ett företag gått i konkurs handlar det nästan uteslutande om att företagets skulder är betydligt större än dess tillgångar, vilket innebär att det inte finns täckning för att ge utdelning till alla personer som företaget är skyldig pengar.

I Förmånsrättslagen (FRL) finns en så kallad prioritetsordning som anger vem som har rätt att få utdelning först. I först hand handlar det om att konkurskostnader, löner för personal samt fordringar som är förenade med t.ex. panträtt ska täckas. I ditt fall rör det sig om en oprioriterad fordran vilket är den kategori av fordringar som får utdelning sist. I de flesta fall får man ingenting, eftersom alla tillgångar har använts för att betala de prioriterade fordringarna. Mot bakgrund av detta finns det alltså mycket begränsade möjligheter för dig att få tillbaka pengarna för varorna du beställt.

Kan du få varan du beställt?

När det kommer till varor (alltså inte anspråk på pengar) ser det lite annorlunda ut. Huvudregeln är att varan ska levererats till köparen men det finns särskild reglering för konsumenter när det gäller köpta varor som finns kvar hos företaget när det går i konkurs.

Om en konsument har ingått ett köpeavtal med ett företag om en viss vara kan konsumenten i vissa fall ha rätt att få ut den köpta varan från konkursboet (49 § konsumentköplagen). Detta gäller dock bara om det går att identifiera den speciella varan, t.ex. genom att den är specialgjord just för den köparen, eller att den avskilts och märkts med köparens namn. Om man har köpt en lagervara av viss färg, kvalitet och modell kan det istället utgöra en icke-specificerad vara och även i det fallet blir det fråga om en oprioriterad fordran.


Mitt råd till dig

Om det inte går att peka ut ditt porslin till följd av att det är specialbeställt eller att det är avskilt och märkt just för dig kan det bli svårt att få dina varor. Det kvarvarande alternativet är då som sagt att göra gällande en oprioriterad fordran i konkursen. Detta gör du genom att kontakta konkursförvaltaren.

Du kan även kontakta din kortutgivare för att undersöka om du täcks av en försäkring eller liknande. Vissa kortutgivare erbjuder olika förmåner och försäkringar som gör att du kan få tillbaka dina pengar om ett företag du handlat från gått i konkurs.


Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du behöver ytterligare rådgivning kan du boka tid hos en av våra jurister här!


Med vänlig hälsning,

Evelina OlssonRådgivare