Betalar min efterlevande make mina skulder trots äktenskapsförord?

FRÅGA
Om man har äktenskapsförord, måste den efterlevande t. ex betala mina skulder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man ärver skulder och därför kommer mitt svar grundas utifrån det.

Till att börja med är ett äktenskapsförord ett avtal som reglerar vilken av makarnas egendom som ska ingå i en framtida bodelning, 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Äktenskapsförordet får alltså först betydelse när det blir aktuellt att göra en bodelning mellan makarna. Bodelning görs vid skilsmässa och dödsfall, men kan också ske under pågående äktenskap om makarna vill det.

En grundregel vid dödsfall, skilsmässa och bodelning under äktenskapet är att man inte ärver den andres skulder, vilket beror på att varje make råder över sin egendom och svara för sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB.

Att man inte ärver någon annans skulder beror också på att skulderna dras av från personens tillgångar vid bodelningen, 11 kap. 2 § ÄktB. Om det finns tillgångar kvar efter att skulderna har betalats från personens tillgångar, fördelas dessa tillgångar genom bodelning och arv.

Detsamma gäller för äktenskapsförord, om det inte i äktenskapsförordet står att ni ska ärva varandras skulder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Allt gott,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1092)
2020-05-24 Hur påverkar ett äktenskapsförord fördelningen av egendomen vid en skilsmässa och när ingår en fastighet som inte är gemensam bostad i giftorättsgodset?
2020-05-23 Kan man ärva sin makes skulder?
2020-05-20 Vad räknas som egendom?
2020-05-17 Äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (80235)