Betalade till fel bankgironummer. Hur ska jag göra för att få tillbaka pengarna?

2019-01-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej,jag råkade betala en räkning till fel bankgironummer i augusti. Istället för att skicka till vår sotare gick pengarna till ett annat företag.Jag upptäckte misstaget cirka en månad senare och ringde då den person som stod registrerad på företaget och bad honom att skicka tillbaka pengarna. Det lovade han att göra, men gjorde aldrig.Har sedan dess ringt och mejlat och sms:at honom åtskilliga gånger utan framgång. Har dessutom skickat ett rekommenderat brev, som han aldrig löst ut. Har också kontaktat hans bank, men de kunde inte göra något, sa de.Nu tänkte jag stämma honom och undrar:1. Vem är svarande? Är det företaget som bankgironumret är registrerat på eller är det personen som jag ringde och som är styrelseledamot i bolaget? Eller är det båda?2. Finns det någon formulering man ska använda i stämningsansökan som gör att man lättare vinner? Såg någonstans begreppet Condictio indebiti - är det något man ska åberopa? Är det något annat man ska tänka på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer besvara din fråga efter de två delfrågor du ställt, först vem du ska stämma och sen om det är något du ska tänka på när du stämmer någon. Där kommer jag även skriva om de "vinnande formuleringar" du frågar efter och ge en förklaring över condictio indebiti. Sist kommer jag bara nämna alternativ till att starta en rättegång, som kanske kan vara värda att överväga.

Regler om hur en rättegång hittar vi i rättegångsbalken (RB).

1.Ska jag stämma bolaget eller bolagets företrädare?

Det finns två parter i rättegången efter du ansökt om stämning. Den ena är du som ansöker om stämning, som kallas "kärande". Den som du stämmer kallas "svarande", precis som du skriver i frågan.

Eftersom att du betalade av misstag till företaget och vill ha tillbaka dina pengar av samma företag, är det företaget du ska stämma. Företag kan vara part i rättegång (RB 11 kap 2 § första stycket). Eftersom att bolaget inte är en människa, så måste dock bolagets företrädare vara den som representerar företaget i domstol (RB 11 kap 2 § andra stycket). Vem som är företrädare beror på vem bolaget bestämt får företräda dem. Det är möjligt att mannen du talat med är företrädare för bolaget, men det är inte säkert. Oavsett vem som är företrädare, så är det i alla fall bolaget du ska stämma.

2.Vad ska jag tänka på när jag stämmer någon?

Här kommer några saker jag tycker du kan tänka på om du stämmer någon.

Juridisk hjälp kan underlätta

Till att börja med kan jag bara nämna att det kan vara värt att överväga ifall du vill ha juridisk hjälp. Du kan såklart stämma företaget själv, utan något juridiskt ombud. Vill du inte göra det själv, kan din talan föras genom ombud (RB 12 kap 1§ 1st).

Behöver du kvalificerad juridisk rådgivning eller mer ingående hjälp med att skriva och skicka in en stämningsansökan, så kan du alltid boka tid med Lawlines juristbyrå på vår hemsida.


Fyll i blankett för ansökan om stämning

På Sveriges Domstolars hemsida finns en blankett du ska fylla i vid en stämningsansökan.


Ansök hos rätt domstol

En ganska grundläggande sak att tänka på när du stämmer någon är att ansöka hos rätt domstol. Eftersom att du stämmer ett företag ska du vända dig till tingsrätten där företagets styrelse har sitt säte i, det vill säga företaget har sitt huvudkontor eller liknande (RB 10 kap 1§).

Yrkanden

I stämningsansökan ska du också ta med vad du "yrkar", det vill säga vad du vill att domstolen ska döma (RB 42 kap 2§ första stycket första punkten). Där kan du skriva något i stil med att "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge X kronor", där X är hur mycket du betalat fel. För varje yrkande behöver du en grund, eller motivering om varför du vill att domstolen ska döma på visst sätt (RB 42 kap 2§ första stycket andra punkten).

För rättegångar kan ofta rättegångskostnaderna vara stora, och den som förlorar betalar som utgångspunkt allt för både sig själv och den som vann (RB 18 kap 1§). Var noga med att också skriva att du vill ha ersättning för rättegångskostnader, så att du får ersättning för det.

"Vinnande formuleringar"

Du frågar om det finns någon formulering som gör att man lättare vinner. Det finns tyvärr ingen given formulering som gör att om du skriver på ett visst sätt så vinner du mycket lättare. Det kan låta fint att använda latinska fraser som condictio indebiti eller andra juridiska termer som låter avancerade, men jag skulle råda dig att inte hänga upp dig för mycket på hur du skriver din stämningsansökan det utan snarare fokusera på vad du skriver i stämningsansökan.

Condictio indebiti

"Condictio indebiti" är ett princip på latin från romersk rätt och betyder ungefär "återställa det icke ägda". Begreppet innebär att den som har betalt något till någon av misstag har rätt att få tillbaka beloppet. En återkravsrätt alltså. Det finns ingen lag om condictio indebiti, men flera rättsfall.

Jag tycker inte du behöver krångla till det onödigt mycket med latinska begrepp, men det kan vara bra att känna till om det kommer upp i rätten. Du kan istället uttrycka det med något i stil med "Käranden betalade (datum) av misstag Svaranden X kronor, och har därför rätt att få tillbaka dessa. Detta har påtalats för företrädare för Svaranden, men någon återbetalning har ännu inte skett".

Bevisning

I stämningsansökan ska du också skriva vad för bevis du har för dina yrkanden och en förklara vad du menar att varje bevis ska bevisa (RB 42 kap 2§ första stycket tredje punkten). Bevisen i ditt fall skulle kunna vara:

-Utdrag från banken som visar att du betalt företaget viss summa pengar

-Konversationen du haft via e-post med för att visa både att styrelseledamoten håller med dig om att du ska få tillbaka pengarna och att du försökt få tillbaka pengarna på annat sätt än genom rättegång

-Annat du tycker kan vara viktigt för domstolen att veta

3.Går det att undvika rättegång?

Försök undvika rättegång

Tänk på att en rättegång kan vara både ekonomiskt och psykiskt jobbigt för dig, i alla fall finns det en risk för att det blir så. Jag hade rekommenderat dig att försöka undvika rättegång så långt det är möjligt.

Ta kontakt med andra företaget om det är möjligt

Du skriver att du varit i kontakt med ett styrelseledamot för företaget. Går det att skriva till någon annan på företaget om din situation, så kanske situationen ändras. Alternativt kanske det räcker att de blir kontaktade av ett juridiskt ombud för att de ska ändra sig. Ringer ett ombud till företaget så kanske de förstår att du tar detta seriöst så att de då betalar ut pengarna.


Ansökan om betalningsföreläggande kan vara ett alternativ

Ett alternativ till stämningsansökan kan vara en ansökan om betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande är ett sätt att kräva in pengar genom Kronofogdemyndigheten (lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBH) 2§ första stycket). Om inte svaranden säger emot att han ska betala pengarna, så kan du få Kronofogdens hjälp att kräva in den (LBH 42 § första stycket, utsökningsbalken 3 kap 1§ första stycket åttonde punkten). Kronofogden kan då med tvång få in din betalning.

Det är viktigt att du överväger betalningsföreläggandet. Om domstolen kommer fram till att du lika gärna kunde fått pengarna genom ett betalningsföreläggande riskerar du få betala i alla fall delar av dina rättegångskostnader själv (RB 18 kap 3a§).

Stämningen i sig kan vara avskräckande

Sen behöver det försåts inte gå till rättegång bara för att du stämmer, ibland kanske en stämning är nog för att företaget och dess företrädare äntligen förstå allvaret i situationen och betala.

Sammanfattning

-Du ska stämma bolaget och inte styrelseledamoten du varit i kontakt med

-I din stämningsansökan ska du bland annat ha med yrkande, grunder och bevisning

-Fokusera kanske inte så mycket på hur du skriver i stämningsansökan (med juridiska fraser, condictio indebiti osv), utan snarare vad du skriver

-Försök undvika rättegång om du kan: fortsätt kontakta företaget, ansök om betalningsföreläggande och så vidare

-Att anlita juridiskt ombud skulle kunna hjälpa

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att ställa fler här på vår hemsida, om du undrar något mer.

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (879)
2019-05-14 Vad kan jag göra när min ex-make inte följer Tingsrättens dom och inte tar över vårt lån?
2019-05-14 Hur länge gäller ett kontaktförbud?
2019-05-14 Vad händer om man missar en rättegång och hur bestäms dagsböter?
2019-04-30 Vad betyder acte clair?

Alla besvarade frågor (69283)