Betala tillbaka handpenning vid avtalsbrott?

FRÅGA
Hejsan! Jag är en privatperson som har fått en kull med valpar. Vi har haft en (vad vi trott) väldigt intresserad köpare på en utav valparna som skickat handpenning på just den valpen, vi har hållt valpen i 2 veckor åt dom så nu är valpen 11 veckor gammal. Det har varit 4 andra personer intresserade utav just denna valp som jag tackat nej till pga detta. Dagen innan vi skulle leverera valpen så skriver dom att dom ångrat sig och nu vill dom kräva tillbaka handpenningen och hotar med att anmäla mig om dom ej får tillbaka summan. Hur funkar detta? Måste jag, när jag har hållt valpen i 2!!! veckor, betala tillbaka handpenningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att köparen, precis som du, är privatperson och att ni inte avtalat om någon ångerrätt eller andra förutsättningar vid eventuellt avtalsbrott. Tillämplig lagstiftning mellan två privatpersoner är köplagen som är dispositiv, vilket innebär att om ni inte bestämt något annat i köpeavtalet så ska lagens bestämmelser tillämpas fullt ut.

Avtalet och dess förpliktelser

En grundläggande princip inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Om köparen inte presterar i enlighet med avtalet eller medverkar till köpet på så sätt som kan förväntas av honom för att du som säljare ska kunna fullgöra köpet, föreligger avtalsbrott. Påföljderna vid avtalsbrott regleras i 52-59 § köplagen.

Påföljder vid avtalsbrott

I första hand kan du hålla fast vid köpet och kräva full betalning. Om köparen fortfarande inte kan medverka till köpet med anledning av hinder, står det dig fritt att häva köpet på grund av bristande medverkan. Detta medför att du har rätt till skadestånd i form av ersättning för den skada du lidit. Skadeståndets omfattning regleras i 67 § köplagen. Vid bedömningen av skadeståndets storlek görs bedömningen från fall till fall vad som är ett skäligt skadestånd. Utgångspunkten är att du måste kunna motivera dina kostnader till följd av att avtalet inte blev av. Skadeståndet omfattar bland annat indirekta förluster så som utebliven vinst och att varan sjunkit i värde. Skadeståndet för utebliven vinst ska fastställas i proportion till sannolikheten för att vinsten skulle ha realiserats, vilket får antas varit hög med anledning av att ni haft fyra andra intressenter.

Handpenningen

Det kan tilläggas att handpenning inte är något som regleras i lag och har den konstruktionen att den är att ses som att köparen binder sig till avtalets fullgörelse och även som en säkerhet för säljaren om köparen inte fullföljer sina förpliktelser. Att köparen nu dragit sig ur i sista stund medför inte att du har rätt till handpenningen per automatik. Den ersättning du har rätt till i form av skadestånd kan dock räknas ur handpenningen till den del som motsvarar skadeståndets omfattning, resterande måste betalas tillbaka.

Hur du kan gå vidare med din fråga

I bästa fall kan ni ömsesidigt komma överens om skälig ersättning, i annat fall kan du vända dig till tingsrätten och få tvisten avgjord i allmän domstol. Jag råder dig att påtala för köparen att du har rätt till skadestånd då det inte finns någon generell ångerrätt i köplagen och därmed uppmana köparen att vara tillmötesgående och förstående till din situation för förlorad inkomst och andra utlägg du kan ha haft med anledning av avtalet er emellan.

Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare och har jurister som kan hjälpa att företräda i domstol. Kontakta info@lawline.se för mer hjälp och information!
Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (101)
2019-07-27 Vad gäller för penninglån mellan privatpersoner?
2019-06-13 Följder av att dra sig ur leveransavtal
2019-05-12 Avtalsbrott gällande hyra av plats i salong
2019-03-31 Vad kan man göra när man betalar säljaren men inte får det man köpt?

Alla besvarade frågor (72087)