betala rättegångskostnader i brottmål?

FRÅGA
Hej! En till mig närstående person är anmäld för ofredande. Detta har nu gått till åtal-Nu undrar jag om hen blir dömd måste hen även betala rättegångskostnaden samt om hen blir friad får motparten då betala rättegångskostnaden. Vidare undrar jag om man har rätt att begära skadestånd för den kränkning som detta har inneburit
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betala rättegångskostnader?

I brottmål har man inte vad man kallar för rättegångskostnader på samma sätt som i tvistemål. Det som blir föremål för kostnad är främst arvodet för försvarare och målsägandebiträdande.

Om man blir dömd för brott kan man komma att behöva betala hela eller delar av sin egen offentlige försvarare om man har en sådan, och ett eventuellt målsägandebiträdes kostnader. Detta beror dock på hur mycket man tjänar, och domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall. Men staten, som egentligen är motpart i brottmål genom åklagaren, har inga kostnader eller liknande, då åklagarens arbete betalas av staten i form av vanlig lön. Dock kan det finnas vissa avgifter man kan behöva betala om man döms, bland annat ersättning till brottsofferfonden om man döms för brott med fängelse i straffskalan, så som ofredande har. Har man anlitat en privat försvarare, alltså en försvarare som inte förordnats av tingsrätten, får man som utgångspunkt alltid betala för denna. Annars finns det inga andra "rättegångskostnader" som man kan ha i brottmål.

Blir man helt friad, behöver man inte betala något alls. Då betalar staten kostnaden för eventuell offentlig försvarare och målsägandebiträde. Har man dock inte fått en offentlig försvarare förordnad för sig, utan att man har anlitat en privat försvarare, så bör man i samband med rättegången yrka på att staten ska betala ens kostnader för denne.

Skadestånd?

Som utgångspunkt får man inget skadestånd för att man har blivit åtalad för ett brott. Det är en utgångspunkt för rättsstaten och rättsapparaten, för att kunna lagföra effektivt. Om man blir firad för en misstanke kan man alltså som utgångspunkt inte begära skadestånd. Ett undantag från detta är dock om man har varit frihetsberövad med anledning av misstanken, alltså exempelvis varit häktad. Då kan man få ersättning via Justitiekanslern för tiden man har suttit frihetsberövad.

Hoppas du fick någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (244)
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?

Alla besvarade frågor (95919)