Betala ränta och amorteringar på sambons lägenhetslån?

2021-04-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo bor i en lägenhet som han äger. Vi har samboavtal och det står jag äger inget vid försäljning eller separation. Lägenheten är 80 m2 som består av 2 delar (60 km2 lägenhet och 20 m2 lägenhet som har egna ingångar. Han hyr ut den lilla lägenheten och pengarna från hyran äger han själv. Jag och honom bor i den stora delen och jag betalar häften av 60 m2 som lägenhetens avgift, vilket tycker jag att vara rättvist. Vi delar också häften av matkostnader, Wi-Fi internet och TV. Han tycker att jag betalar för lite eftersom han inverterat mycket på lägenheten, mer än vad jag betalar varje månad, även om jag förklarat att jag inte kommer ta del av vinsten vid försäljning. Min fråga är: är det rätt att jag betalar bara häften av 60 m2 där jag bor? Inte hela 80 m2 för jag inte använder den lilla lägenheten. Om jag betalar räntan och amorteringar tillsammans med lägenhetens avgift, behöver jag göra ett avtal? Blir han skyldig att betala mig tillbaka pengar vid separation eller försäljning?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Jag har uppfattat det såsom att du och din sambo bor i en lägenhet tillsammans. Lägenheten består av två delar varav den ena hyrs ut till utomstående. Ni bor i den andra delen. Din sambo äger hela lägenheten och du betalar bara hälften av avgift, wifi och TV (och mat). Din sambo tycker vidare att du betalar för lite då han investerat mycket pengar i lägenheten. Du har egentligen, vad jag uppfattat det som, två frågor. Dels om det är rätt att du bara betalar hälften av avgifterna för den del av lägenheten som du bor i, dels om du kommer att få tillbaka pengar vid separation eller försäljning ifall att du börjar betala mer (t.ex. via ränta och amorteringar).

Första frågan är i sig inte juridisk

Om det är rimligt att du betalar mer eller mindre än vad du nu gör är svårt att besvara. I och med att den betalningsskyldigheten grundar sig i en överenskommelse mellan dig och din sambo är den inte i sig juridisk, förutsatt att själva avtalet/överenskommelsen t.ex. inte strider mot några ogiltighetsregler avtalslagen. I ditt fall ser jag inte någonting som pekar på att överenskommelsen om att du ska betala hälften av lägenheten skulle vara föremål för några sådana regler. Min uppfattning är att överenskommelsen är mycket rimlig och att du inte bör betala för mer än vad du nyttjar, d.v.s. hälften av den del av lägenheten som ni använder.

Du bör ändra i avtalet eller upprätta ett nytt avtal ifall att du ska börja betala ränta och amorteringar på lägenheten

Jag förutsätter att din sambo redan innan ni inledde erat samboförhållande ägde lägenheten i och med din frågas formulering. Lägenheten är då inte samboegendom över huvud taget enl. SamboLs bestämmelser. Om så, kommer du inte kunna få tillbaka dina investeringar i lägenheten om du nu börjar investera i lägenheten, då Högsta Domstolen ("HD") fastslagit att den sambo som äger egendomen inte är skyldig att betala tillbaka pengar till den betalande sambon för investeringar som den betalande sambon gjort (Se NJA 2019 s. 23). I samma rättsfall slog HD fast att om du ändå vill få tillbaka dina investeringar, har du att visa att det finns en skuld, d.v.s. att du "lånat" ut pengarna till din sambo med avsikt att få tillbaka dem. Ofta är så inte fallet och om en sambo investerar i ägarsambons egendom och vill säkerställa att hen kan få tillbaka det som investerats, bör den betalande sambon antingen upprätta ett skuldebrev eller avtala om ersättning genom en ägarandel i egendomen.

Slutsats

Din första fråga är svår att besvara, men sett till din informationen i din fråga tycker jag ändå att det är rimligt att du betalar hälften av avgifterna, förutsatt att du inte ska köpa in dig i lägenheten. Börjar du även betala lånekostnaderna eller i annat fall betalar delar av lägenheten så bör du upprätta ett avtal som säger att du skall erhålla alla pengar som du lägger in i lägenheten i händelse av separation e.d.

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (96584)