Betala räkningar vid upphörande av samboskap.

FRÅGA
Det tog slut med min sambo och hon flyttade hem till sin mamma samma dag och lämnade mig med allt för dyra räkningar för att klara själv till man hittar ny lägenhet, kan man bara lämna någon så i sticket?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Utifrån hur din fråga är formulerad gör jag ett par antaganden; att ni inte har skrivit något samboavtal och att det rör sig om en hyresrätt.

Eftersom frågan inte rör bodelning utan ansvaret att betala räkningarna kopplade till samboskapet så är det framför allt inte i sambolagen vi hittar lagstöd utan det bör vara avtalsrättsliga grunder som kommer ifråga. Det som kan sägas vara utgångspunkten är dock att ni som före detta sambos då hade ett gemensamt hushåll och således ett gemensamt ansvar, sambolagen 1 § se här. Varje räkning är dock beroende av det specifika avtalet kopplat till räkningen.

Beroende på vilka typer av räkningar som är ifråga kan din före detta sambo vara betalningsskyldig. Avgörande för om hon är betalningsskyldig kan vara vem som står som mottagare för räkningarna, ex. bredband, telefoni och andra liknande räkningar. Flera av dessa typer av räkningar kan vara "gemensamma" på så vis att det rör sig om bredband till lägenheten och därmed för gemensamt bruk. Det är dessa typer av räkningar som även hon kan vara betalningsskyldig för beroende på vem det är som har ingått avtalet och vad som står i detta. Är det du som har ingått alla dylika avtal är det förmodligen också du som kommer att få betala räkningarna.

Hyresavtalet kan vara en annan fråga än övriga räkningar på så vis att det råder uppsägningstid för hyresrätten. Vilken uppsägningstid ni har kan du utläsa i ert hyresavtal alt. I jordabalkens 12 kap. 3-4 §§, se här. Här blir det återigen omständigheterna som avgör vem som är betalningsskyldig. Om ni skaffade lägenheten gemensamt och båda står som hyresgäster har ni båda skyldighet att betala hyran för lägenheten, denna betalningsskyldighet upphör inte för att samboskapet upphör. Betalningsskyldigheten kvarstår dock endast under uppsägningstiden om ni säger upp lägenheten i samband med samboskapets upphörande. Väljer du att bo kvar i lägenheten behöver din före detta sambo inte betala för mer än den sista månaden hon bodde kvar.

Slutsats.

Se över era avtal och visa på att ni båda är betalningsskyldiga för de avtal ni båda har ingått. Vägrar din före detta sambo att betala sin del av räkningarna och du vill gå vidare i ditt ärende kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86870)