Betala motparts kostnader i umgängesmål

FRÅGA
Hej!Deltog idag i en videokonferens där jag var kärande och yrkade på verkställighet av umgänge, valde under sittande förhandling att avskriva ärendet och blev då helt plötsligt skyldig att betala den andra partens rättegångskostnad på 12000. Stämmer det verkligen att jag ska göra det?Ingen förlorade ju i ärendet(utom möjligtvis jag som inte får träffa min dotter)Men jag vill göra en ny stämning och ändra på det gamla beslutet och det gick inte att göra vid detta tillfälle.Om personen ifråga väljer att ingå avtal med ombud borde det ligga på dennes bord att också betala!!Förklara logiken i detta och vart jag kan finna det i text att det ska gå till så.Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller rättegångar rörande umgänge med barn finns bestämmelser i föräldrabalkens sjätte kapitel (se här).

Som huvudregel ska varje part stå för sina egna rättegångskostnader, det framgår av 6 kap 22 § 2 st. Samma regel hänvisar dock till rättegångsbalkens bestämmelser om rättegångskostnader. Om domstolen anser att du har väckt denna talan i onödan kan de förelägga dig att även betala din motparts kostnader, RB 18 kap 3 §. Så kan även ske om parten tycker att du förfarit vårdslöst eller liknande, 18 kap 6 §. Även om jag inte vet hur domstolen har resonerat i ditt fall antar jag att det är på någon av dessa grunder som du har blivit skyldig att betala.

Om du tycker att domstolen fattat ett felaktigt beslut när de erlagt dig att betala även din motparts rättegångskostnader kan du överklaga det beslutet. Detta måste ske inom tre veckor och enligt bestämmelserna i rättegångsbalkens 52 kapitel. Utan att veta mer om ditt specifika fall kan jag inte ge något råd huruvida du bör göra detta eller inte. Det ska dock påminnas om att om du överklagar riskerar du att få betala din motparts kostnader i hovrättsrättegången också.

Slutligen vill jag påminna om att i många hemförsäkringar ingår en rättsskyddsförsäkring, du kan alltså få ut pengar för rättegångskostnaderna från ditt försäkringsbolag om du har en sådan försäkring.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (218)
2020-07-03 Kan jag få tillbaka mellanskillnaden för rättegångskostnaderna?
2020-06-30 Hur får jag ersättningen för rättegångskostnaderna som domstolen tillerkänt mig och tillkommer ränta?
2020-06-27 Vem betalar för försvararen?
2020-06-25 Måste jag betala rättegångskostnaderna i brottmål?

Alla besvarade frågor (81926)