Besvarar Lawline skolfrågor?

2020-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej jag har en uppgift i juridik nedan!R och A har funderingar på att sälja sin villafastighet. Fastigheten är byggd på 1950-talet och kräver en del underhåll något som R och A eftersatt.Fastigheten blev såld och säljaren och köparen kommer överens om att köparen ska betala 2 300 000 kronor för fastigheten men bara skriva 2 000 000 i avtalet för att säljaren ska få en lägre skatt på realisationsvinsten. Eftersom fastigheten är en äldre fastighet har R och A så kallade friskrivningsklausuler i kontraktet. a) När det är tid för betalning vägrar köparen att betala mer än 2 000 000 kronor för fastigheten. Vad gäller?b) Köparen meddelar R att han inte kan betala eftersom banken trots lånelöfte har omprövat sitt beslut då både köparen och hans hustru blivit arbetslösa. Vad händer?c) Köparen flyttar in i huset men upptäcker att R tagit med sig ett växthus som var placerat i trädgården. Vad gäller?d) När köparen bott i huset två år börjar det växa mögel i duschen. Köparen anlitar en fackman som konstaterar att en renovering som R utfört är orsaken till mögelangreppet. Enligt hantverkaren har R glömt att sätta upp en fuktspärr så vattnet har trängt in i väggen bakom duschen. Vad gäller?Tack!:)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor. Jag kan därför dessvärre inte ge något svar på din fråga. Mitt råd är att du kollar i jordabalken (1970:994) och att du läser lagkommentarer, doktrin och praxis på området.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2039)
2021-05-11 Delägarförvaltning - vad gäller?
2021-05-03 Flytta in i bostad utan bygglov - vad kan man göra?
2021-04-30 Hur nära tomtgränsen får ett staket eller plank ha till tomtgränsen?
2021-04-23 Störning från granne

Alla besvarade frågor (92193)