Bestridande av testamente

Min far blev sjuk i cancer i februari 2018 (enligt uppgift av hans fru) han avled i november och då fick jag reda på att han varit sjuk och nu gått bort.

Nu har jag blivit kallad till bouppteckning och fått hemskickat ett testamente där det står att all hans kvarlåtenskap ska tillfalla hans fru, det är också med ett gåvobrev där han har gett henne sin halva av fastigheten och avsagt sig giftorätten och sen också ett äktenskapsförord. Allt dettta har dom ordnat och skrivit på i mars 2018, alltså efter han blivit sjuk och förmodligen är det gjort för att hans barn inom det äktenskapet ska få tillgång till hela hans arv och jag inget ( jag är särkullsbarn). Tror ni att det är ide att jag bestrider testamentet och fastighetsgåvan eller är det lönlöst ?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken.

Bestridande av testamentet:

För att bestrida ett testamente krävs det att det finns en grund för att testatorn (i detta fall din far) inte har fått sin verkliga vilja igenom, exempelvis pga. sjukdom. Om du anser att hans sjukdom har påverkat hans sinnestillstånd – så finns det en chans för dig att lyckas med ditt bestridande.

Enligt ärvdabalken 13 kap. 2 § gäller inte ett testamente, om det har upprättats under påverkan av psykisk störning. Psykiskstörning kan både vara ett tillstånd som är bestående men även tillfälliga rubbningar. Exempel på detta är kortvariga sinnesförvirring som framkallas av häftiga fysiska sjukdomar eller rusgivande medel. Under lagrummet faller även fall då en person på grund av demens, hjärtinfarkt eller cancer i livets slutskede befinner sig i ett psykiskt tillstånd som gör att den sjuke inte är medveten om innehållet i testamentet eller oförmögen att förstå innebörden av själva testamentet.

För att det ska anses finnas en grund för att klandra ett testamente enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken måste det finnas ett orsakssamband mellan sinnestillståndet och testamentets upprättande. Testamentet är ogiltigt endast under förutsättningen att det var tillståndet som ledde till att testamentet upprättades på det sätt som det blev i det här fallet.

Vad som dock är viktigt att konstatera är att du – som påstår att testamentet är ogiltigt – är den som har bevisbördan, enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken. Det betyder att du måste bevisa att den sjukdomen som din far hade, vad grunden till hans sinnestillstånd, som ledde till att han upprättade ett testamente som var mot hans verkliga vilja. Viktigt att på är att talan måste väckas inom sex månader från att du har tagit del av testamentet.

Särkullsbarns rätt till laglott:

Jag vill dock påminna dig om att du som särkullbarn alltid har rätt till din laglott enligt 7 kap. ärvdabalken. Eftersom du är bröstarvinge till din far, kan du alltid påkalla jämkning av testamentet om det utgör ett hinder mot din rätt till laglotten, vilket stadgas i 7 kap. 3 § ärvdabalken.

Sammanfattningsvis är det svårt att besvara på om det är värt att bestrida testamentet eller inte, eftersom jag inte vet hur hela bevisningen ser ut. Men anser du själv att du har tillräckligt med bevis och det inte har gått sex månader sen du tog del av testamentet – kan du bestrida det. Annars skulle jag rekommendera dig att kontakta någon av våra jurister som kommer hjälpa dig med de frågor du har. Du kan kontakta dem här https://lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning