FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/11/2015

Bestridande av kontrollavgift vid parkeringsöverträdelse

Hej!

Jag har felaktigt fått en kontrollavgift av ett parkeringsvaktsbolag i ett p-garage i Järfälla.

Jag har bestridit kontrollavgiften skriftligt 2 gånger. Parkeringsvakten har läst av min p-skiva fel och uppger att det stod 8 på skivan men jag har bildbevis och vittnen på att skivan stod på 9. Hojab har inget bildbevis och har inte kontaktat mina vittnen.

Jag har även ringt nu efter att parkeringsvaktsbolaget vidhåller avgiften trots mina 2 bestridanden men då säger handläggaren att jag måste gå vidare till tingsrätten! Är det inte de som ska göra det?

hur stor är chansen att jag får rätt i tingsrätten och vilka kostnader kan jag då komma att få (utöver kontrollavgiften) ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det jag konkret kan hjälpa dig med är att besvara din första fråga angående det processuellaförfarandet. Att ge ett svar på dina andra två frågor blir mer av spekulativ art men jag ska ändå redogöra för dem i slutet.

Ifall att parkeringsvaktsbolaget vill att din skuld betalas och drivs in behöver de en exekutionstitel. Denna titel kan de erhålla hos tingsrätten eller hos Kronofogdemyndigheten (KFM). I och med att du har bestridit skulden så kan inte parkeringsvaktsbolaget ta skulden direkt till KFM och den vägen vinna en exekutionstitel, utan behöver först få en dom hos tingsrätten. Det första steget för att komma dit i det här fallet är att de väcker talan hos tingsrätten. Parkeringsvaktsbolagets handläggare som anger att du ska väcka talan inför domstol har fel. Eventuellt skulle du kunna väcka talan om du vill slå fast att det inte finns någon skuld, det gör du med en fastställelsetalan. Dock ser jag inte detta som aktuellt i ditt fall.

Vad gäller bevisvärderingen eller som du uttrycker det, kommer jag få rätt i tingsrätten, är det svårt att spekulera. Det som gäller är att domarna i tingsrätten värderar varje bevis var för sig och adderar dem för att döma i ditt mål. I parkeringsmål så sätter domarna/domaren stark tilltro till det som parkeringsvaktsbolaget hävdar. Detta bryts inte om det inte finns mycket starka skäl som talar emot. Exempelvis så skulle förmodligen inte en till dig närstående vittnesuppgifter räcka till för att stjälpa det bolaget hävdar. Däremot så skulle ett korrekt bildbevis kunna tala för din sak,

Vad gäller rättegångskostnader så är huvudprincipen att den tappande parten betalar. Detta betyder att risken du tar om du fortsatt bestrider kontrollavgiften är att du betalar rättegångskostnaderna för parkeringsvaktsbolaget och dig själv om du förlorar målet. Sådana kostnader inbegriper ombudskostnader, ansökningsavgifter m.m och kan således bli mycket högre en själva parkeringsavgiften i sig.

Hoppas detta har gett dig vägledning och svar. Vill du ha vidare hjälp i frågan ska du boka tid med en jurist.

Med vänlig hälsning,

Jesper LublinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”