Bestridande av kontrollavgift

2015-02-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag fick en kontrollavgift att p-lapp saknats. Pvakt tagit foto rakt framifrån och närbild på fast p-tillstånd på min sons (bilägaren) jobb.Vad som inte framgår av fotot är att frontbrädan har en bakre del som är något sänkt. Men fotona visar att ingen is fanns på rutan och att p-vakten stått där han borde ha sett den nedre delan av frontbrädan när han tog närbilden. P-lappen låg där full synlig och fullt läsbar från båda sidorav bilen. Samma p-lapp godtogs natten innan (is på rutan bortskrapad) och gällde i 2 dygn. De hävdar att p-lapp inte funnits i bilen vid tillfälle.Har bestridit ett antal gånger med foton hur det ser ut i bilen samt foto på gällande p-lapp som jag har kvar, men utan resultat. Läst att ca 4% får rätt i tingsrätt, alltså är jag rättslös då samhällets rättsinstanser står på p-bolagens sida.Dessutom riskerar min son bli belastad om saken går vidare till inkasso/kronofogde/tingsrätt.Hur ska man kunna få rätt om inte ens rättsväsendet är opartiskt?Jag är kränkt!
SVAR

Hej

Eftersom det rör kontrollavgift (parkering på privat mark) finns ingen skyldighet att betala fordran om man anser att den är felaktig. Det är då upp till parkeringsbolaget att ta fordran vidare till tingsrätten för att få den fastställd. Bevisläget för den som har fått en kontrollavgift mot sig kan vara besvärligt, men har du motbevis som du anser visar att boten är felaktig, t.ex. att du har parkeringsbiljetten fysiskt samt att du kan visa att den inte syns på bild även om den är fäst där den ska, finns det en chans att du får rätt i domstolen. Det strider mot god inkassosed att driva i en fordran som är bestriden om det finns fog för bestridandet och i sådant fall får man först gå till tingsrätten för att få fordran fastställd.

Victor Sundh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81763)