Bestrida förfalskat hyresavtal

2020-08-24 i Hyresavtal
FRÅGA
Hur bestrider jag ett förfalskat hyressavtal?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har ett ingånget hyresavtal som du önskar att bestrida. Eftersom du inte skriver vad som är förfalskat, alltså om det är namnteckning, bostaden, etc kan jag inte ge ett mer utförligt svar som kanske önskas. Vidare vill jag betona att svaret kan vara olika om du är hyresvärd eller hyresgäst. Du har således följande alternativ att bestrida/upphäva ett förfalskat hyresavtal:

Uppsägning av hyresavtalet
För hyresavtal på obestämd tid, så kallade tillsvidarekontrakt, är uppsägningstiden tre månader enligt 12 kap. 4 § jordabalken. En hyresgäst har alltså rätt till tre månaders uppsägningstid, oavsett om ingen eller längre uppsägningstid är avtalad. Om det uttryckligen står att kontraktet kan sägas upp med kortare eller ingen uppsägningstid, så gäller det. Däremot gäller det inte för en hyresvärd. För hyresvärden är det alltid tre månaders uppsägningstid.

Om du som hyresvärd vill säga upp en hyresgäst bör även du informera socialtjänsten i den aktuella kommunen om det.


Som hyresvärd kan du vräka en hyresgäst på följande grunder
Orsaker till att du kan få en hyresgäst vräkt - förverkandegrunder enligt 12 kap. 42 § JB.
Den vanligaste anledningen till att hyresgästen blir vräkt är att denne
- inte betalar hyran,
- stör grannarna,- vanvårdar lägenheten,
- hyr ut i andra hand utan att hyresvärden har godkänt det eller har en giltig utsäkt,
- bedriver brottslig verksamhet i lägenheten,
- gett eller tagit emot betalning för att överlåta en lägenhet till någon annan,
- begärt att få betalt för att någon ska få ta över lägenheten och
- hyrt ut lägenheten till en oskäligt hög hyra, utan att ha en giltig ursäkt för det.
För mer info se kronofogdens hemsida. För länk tryck HÄR.
Viktigt att betona är att vräkning är en allvarlig åtgärd som kräver att hyresgästen har betett sig på ett oacceptabelt sätt.


Rättsprocess
Du kan alltid, som hyresvärd eller hyresgäst, driva en rättsprocess i domstol över ett förfalskat hyresavtal. Där kommer domstolen, efter ditt yrkande, att behandla fallet och ge en lämplig dom. Däremot bör du vara tydlig med vad du avser att bestrida, t.ex om namnteckningen är förfalskad, då kan urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § BrB vara aktuellt.


Sammanfattning
Beroende på din ställning (hyresvärd eller hyresgäst) kan du vidta olika åtgärder. Det är möjligt för både hyresgäst och hyresvärd att säga upp ett kontrakt och ta ett fall till domstol, men det är endast möjligt för en hyresvärd att vräka en hyresgäst.


Med vänlig hälsning,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1544)
2021-04-22 förbättrings-och ändringarbete utan tillstånd
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?

Alla besvarade frågor (91439)