Bestrida faktura från advokat

2021-03-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har en advokat som hjälpt mig att granska ett redan upprättat avtal. Dom förändringar som gjorts i avtalet har motparten gjort. Denna advokat hävdar nu att han lagt 11,74 timmar på detta och har skickat en faktura på 22.000:- till mig. Samtalstid och mötes tid uppgår till 72 minuter. Advokaten har endast lämnat förslag på vissa ändringar och inte hela avtalet. Motpartens ombud har justerat allting i avtalet. Jag har bestridit denna faktura och anser att det är orimligt att han lagt 11 timmar på ett redan upprättat avtal. Han har inte talat om för mig gällande kostnader eller timmar, varesig före eller efter utan endast skickat ett Mail med fakturan. Hur går jag vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som advokat är man skyldig att beakta de Vägledande reglerna om god advokatsed. Dessa regler föreskriver att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt. Om du anser att de antal timmar som advokaten fakturerat är oskäligt, ska du, precis som du gjort, i första hand bestrida fakturan. Du har också möjlighet att begära ut en skriftligt redogörelse över det utförda arbetet. Advokaten är på din begäran skyldig att lämna en sådan. Redogörelsen ska vara så utförlig och tydlig att skäligheten på det fakturabeloppet kan bedömas.

Om ni inte lyckas komma överens är mitt råd att du vänder dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. De prövar just tvister om arvode eller andra ekonomiska krav. För att vända dig dit behöver du först på egen hand ha försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten.

Hoppas du är nöjd med ditt svar!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1147)
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.
2021-04-15 Hur ska hovrättens domslut läsas?
2021-04-07 Vilket lands lag gäller vid underhållsfrågor samt om man har lagvalsklausul i äktenskapsförord?
2021-03-31 Påverkas min trovärdighet om jag väljer att inte polisanmäla misshandeln jag blivit utsatt för?

Alla besvarade frågor (91289)