FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt18/10/2017

Bestämmer min bror över jakt- och fiskerätten på fastigheten?

Vid uppdelning och försäljning av min föräldrargård skrevs jakt och fiskerätten över på mig som ett syskon av 4. Ett syskon övertog gården. Vilka rättigheter har jag till jakt och fiske när jag nu står som jakt och fiskerättsinehavare? Och vem är det igentligen som bestämmer över jakt fiske , jag eller bror som äger gården idag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan vi konstatera att utgångspunkten är att fastighetsägaren, dvs din bror, har jakt- och fiskerätten på marken. Äganderätten till jakt- och fiskerätten är knuten till fastigheten och kan därför inte överlåtas till en annan. Den kan bara upplåtas, d.v.s. hyras ut. Därför betecknas en jakt- och fiskerätt på annans mark som en nyttjanderätt (se 7 kap. 3 § Jordabalken). När jakt- och fiskerätten skrevs över på dig fick du alltså en sådan nyttjanderätt. Din bror betecknas som jakt- och fiskerättsägare, medan du betecknas som jakt- och fiskerättshavare.

Som fastighetsägare och därmed jakt- och fiskerättsägare har din bror rätten att bestämma vem eller vilka som får jaga och fiska på fastigheten (se 10 § Jaktlagen och 9 § Fiskelagen). Som svar på din fråga kan man säga att det är din bror som "egentligen bestämmer" över jakt och fisket på fastigheten.

Som jakt- och fiskerättshavare har du rätt att jaga och fiska på fastigheten utan att behöva fråga om tillstånd från din bror varje gång. Din rätt sträcker sig dock inte så mycket längre. Du har som jakt- och fiskrättshavare inte rätt att överlåta eller upplåta din nyttjanderätt till andra utan din brors tillstånd. För fiske framgår detta inte uttryckligen i lag, men avseende jakt framgår det av 14 § Jaktlagen. Du får alltså inte sälja eller hyra ut din jakt- och fiskerätt till någon utan din brors samtycke.

En intressant fråga är om du anses upplåta jakträtten när du tar med en vän eller bekant på jakt. Om vännen inte deltar i jakten i någon större utsträckning är det enligt min bedömning inte fråga om att du upplåtit jakträtten, men om du däremot ger vännen möjlighet att fritt jaga på fastigheten är det en upplåtelse som inte får ske utan din brors tillstånd.

Sammanfattningsvis är det din bror som bestämmer över vilka som får jaga och fiska på fastigheten, medan du enbart har rätt att nyttja marken för detta ändamål.

Värt att nämna har du rätt att registrera din jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret (se 7 kap. 10 § Jordabalken). Det förhindrar att en eventuellt ny ägare kan komma att sätta sig emot din jakt- och fiskerätt på fastigheten.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor angående detta, får du gärna skriva en kommentar här nedan.

Med vänlig hälsning,

Jakob AxelssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Jakt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000