Bestämmer min bror över jakt- och fiskerätten på fastigheten?

2017-10-19 i Jakt
FRÅGA
Vid uppdelning och försäljning av min föräldrargård skrevs jakt och fiskerätten över på mig som ett syskon av 4. Ett syskon övertog gården. Vilka rättigheter har jag till jakt och fiske när jag nu står som jakt och fiskerättsinehavare? Och vem är det igentligen som bestämmer över jakt fiske , jag eller bror som äger gården idag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan vi konstatera att utgångspunkten är att fastighetsägaren, dvs din bror, har jakt- och fiskerätten på marken. Äganderätten till jakt- och fiskerätten är knuten till fastigheten och kan därför inte överlåtas till en annan. Den kan bara upplåtas, d.v.s. hyras ut. Därför betecknas en jakt- och fiskerätt på annans mark som en nyttjanderätt (se 7 kap. 3 § Jordabalken). När jakt- och fiskerätten skrevs över på dig fick du alltså en sådan nyttjanderätt. Din bror betecknas som jakt- och fiskerättsägare, medan du betecknas som jakt- och fiskerättshavare.

Som fastighetsägare och därmed jakt- och fiskerättsägare har din bror rätten att bestämma vem eller vilka som får jaga och fiska på fastigheten (se 10 § Jaktlagen och 9 § Fiskelagen). Som svar på din fråga kan man säga att det är din bror som "egentligen bestämmer" över jakt och fisket på fastigheten.

Som jakt- och fiskerättshavare har du rätt att jaga och fiska på fastigheten utan att behöva fråga om tillstånd från din bror varje gång. Din rätt sträcker sig dock inte så mycket längre. Du har som jakt- och fiskrättshavare inte rätt att överlåta eller upplåta din nyttjanderätt till andra utan din brors tillstånd. För fiske framgår detta inte uttryckligen i lag, men avseende jakt framgår det av 14 § Jaktlagen. Du får alltså inte sälja eller hyra ut din jakt- och fiskerätt till någon utan din brors samtycke.

En intressant fråga är om du anses upplåta jakträtten när du tar med en vän eller bekant på jakt. Om vännen inte deltar i jakten i någon större utsträckning är det enligt min bedömning inte fråga om att du upplåtit jakträtten, men om du däremot ger vännen möjlighet att fritt jaga på fastigheten är det en upplåtelse som inte får ske utan din brors tillstånd.

Sammanfattningsvis är det din bror som bestämmer över vilka som får jaga och fiska på fastigheten, medan du enbart har rätt att nyttja marken för detta ändamål.

Värt att nämna har du rätt att registrera din jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret (se 7 kap. 10 § Jordabalken). Det förhindrar att en eventuellt ny ägare kan komma att sätta sig emot din jakt- och fiskerätt på fastigheten.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor angående detta, får du gärna skriva en kommentar här nedan.

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (33)
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?
2021-08-12 Ett jakttorn på min mark utan tillåtelse
2021-04-19 Vad gäller vid uppsägning av jakträtt från samägd fastighet?
2021-01-23 Vad gör jag om markägaren vägrar acceptera uppsägning av jaktarrendet?

Alla besvarade frågor (95724)