Bestämmelser om socialsekretess

2018-01-10 i Sekretess
FRÅGA
Vilka är lagreglerna kring socialsekretess?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lagen är uppdelad på så sätt att den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess (7-14 kap). Den fjärde avdelningen reglerar sekretessen till skydd för allmänna intressen, bland annat rikets säkerhet (15-20 kap). Den femte avdelningen reglerar sekretess för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden (22-40 kap). Några områden är hälso- och sjukvård (25 kap.), socialtjänst (26 kap.) och socialförsäkringar (28 kap).

I länken ovan finner man en översiktlig bild över de olika avdelningarna.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (285)
2022-01-17 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt en anhörig sitter på?
2021-12-31 Får Socialtjänsten lämna uppgifter om mig till Försäkringskassan
2021-12-31 Får man jobba med människor om man står med i belastningsregistret?
2021-12-29 Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

Alla besvarade frågor (98612)