Bestämmande av pris och övertagande av samägd fastighet

2016-03-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi är två syskon som samäger ett fritidshus. Hur bestämmer vi pris och vem som ska få köpa huset, om båda vill ta över det, och inte dela fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lagregel som bestämmer hur ni ska värdera fastighetens värde, utan det är något som ni får komma överens om själva. Förslagsvis kan ni ta dit en mäklare som gör en värdering av fastigheten.

Det finns heller ingen lagregel som bestämmer vem av er som ska få ta över fastigheten, utan det måste ni komma överens om själva. Däremot så är samäganderättslagen tillämplig på ert samägande av fastigheten. För det fall ni inte kan komma överens om vem som ska ta över fastigheten kan en av delägarna enligt 6 § Samäganderättslagen ansöka om tvångsinlösen av fastigheten hos tingsrätt mot en annan delägares vilja.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll