Bestämma arvsordning

2015-11-15 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej Lawline.Jag är idagsläget ogift, har ej heller några barn.Är det endast dem/de som jag nämner i mitt testamente som kan göra anspråk på mina ev tillgångar, eller måste jag aktivt "skriva bort" släktingar. anhöriga?Jag har informerats om att jag ett halvsyskon, jag är angelägen om att den personen ej kan göra anspråk på mitt arv.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt den legala arvsordningen finns det tre arvsklasser som ärver den avlidne. Den första arvsklassen består av bröstarvingar (den avlidnes barn), den andra består av den avlidnes föräldrar och syskon och den tredje arvsklassen av mor- och farföräldrar och dessas barn. Om det inte finns någon ur den första arvsklassen ärver de i den andra arvsklassen osv.

Enligt lag finns det vissa personer som har rätt till arvslott efter den avlidne. Denna rätt går inte att testamentera bort. Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken har bröstarvingar rätt till laglott (halva kvarlåtenskapen efter den avlidne). Efterlevande make har enligt 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken rätt till fyra prisbasbelopp (178 000 kr, år 2015), om den efterlevande maken inte kommer upp till detta vid bodelningen som utförs då en make går bort.

Eftersom du varken har bröstarvingar eller make får du bestämma helt hur din kvarlåtenskap ska fördelas. För att sätta ur arvsordningen som följer enligt lag ur spel ska du upprätta ett testamente där du bestämmer hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Upprättar du inte ett testamente gäller den legala arvsordningen och det innebär bl.a. att ett syskon du har en gemensam förälder med kommer att ärva dig.

Enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken ska ett testamente upprättas skriftligen, vara undertecknat samt krävs det att två vittnen har närvarat vid upprättandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (307)
2020-09-15 Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?
2020-09-13 Undvika att arv blir föremål för utmätning
2020-08-31 Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?
2020-08-31 Kan man förhindra att ens barnbarn ärver istället för den avlidne bröstarvingens make/maka?

Alla besvarade frågor (84164)