Beställning av cannabisfrön - skäl för husrannsakan?

2015-07-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej jag undrar vad som skulle hända om polisen fick reda på att man beställt cannabis frön? Är det skäll för husrannsakan? Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och för att du har valt att vända dig till Lawline.

Regler kring husrannsakan finns i Rättegångsbalken, vilken du hittar här. Syftet med husrannsakan ska vara att söka efter föremål för att ta reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brott och får företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa (se här). Ett beslut om husrannsakan får vidare beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte (se här).

Det är inget brott i sig att beställa eller inneha cannabisfrön. Det är däremot olagligt att framställa narkotika, det vill säga att odla fröet, en gärning som benämns narkotikabrott. För narkotikabrott av normalgraden kan en person dömas till fängelse i upp till tre år (se här).

Om det finns anledning att anta att någon har begått narkotikabrott (genom att bland annat inneha eller framställa narkotika) kan således en husrannsakan företas om skälen för husrannsakan uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1034)
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?
2020-06-27 Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

Alla besvarade frågor (81670)