Besöksförbud bibliotek

FRÅGA
Det finns ett rättsfall om en person som fick besöksförbud på ett bibliotek - eftersom han hade uppträtt störande och hotfullt. Förbudet ogillades. Han hade rätt att besöka biblioteket - trots sitt dåliga uppförande. Jag har försökt att hitta detta rättsfall igen, men nu hittar jag det inte längre. Om jag minns rätt, så finns det med i NJA.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag hittar dessvärre inget NJA-fall. Däremot fann jag ett beslut justitieombudsmannen (JO) "JO DNR 2795-2007". Omständigheterna i målet stämmer överens med dem du beskriver i frågan.
Kan det vara det här målet du söker efter?

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,Sazan Anwar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (43)
2021-06-09 Missnöjd med Polisens agerande
2021-04-30 Har man som misstänkt en skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör?
2021-02-22 Vem utövar tillsyn över JO?
2021-01-31 Anmälan till JO.

Alla besvarade frågor (93199)