Besök i häktet och överklagande av Kriminalvårdens beslut

Min pojkvän sitter just nu häktad i väntan på rättegång i hovrätten.

Han har inga restriktioner och han får ta emot obevakade besök men han får ej göra telefonsamtal.

Deras anledning är att jag inte är nära anhörig men jag är hans särbo.

Han är inte svensk så han har inga nära anhöriga än mig. När jag läser igenom lagarna står det att det kan nekas ifall det medföra risker. Kan det verkligen gå till på det sättet, går det att överklaga detta beslut?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du dels om kriminalvården får neka din särbo besök av dig, dels om deras negativa beslut kan överklagas på något sätt.

Vad gäller besök i häktet regleras det i 3 kap i häkteslagen. Enligt 3 kap 1 § häkteslagen får besök ske i den utsträckning som det lämpligen kan ske. Enligt samma paragraf stadgas också att besök får nekas om det kan äventyra säkerheten. Enligt 7 kap 1 § häkteslagen är det Kriminalvården som fattar beslut som dessa, dvs. om besök bör nekas eller inte.

Beslut som Kriminalvården fattar kan överklagas, då till allmän förvaltningsdomstol, enligt 7 kap 3 § häkteslagen. Överklagandemöjligheten finns dock inte om beslutet redan har omprövats av Kriminalvården, enligt 7 kap 4 § häkteslagen.

Mer om hur du begär en omprövning av ett av beslut finner du i 7 kap 5 § häkteslagen.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo