FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp27/06/2014

Beslut om rättshjälp

Hej! Jag var i tvist med mitt ex angående umgänge. Allt gick bra. Jag fick rättshjälp och ska betala 40 % av mina advokatkostnader som hamnat på 150 000 kr. Nu har tingsrätten fattat beslut att advokaten har jobbat mycket med målet och att rättshjälpen ska täcka kostnaderna till 93 000 kr. Nu undrar jag vem som ska betala skillnaden till min advokat. Ska jag göra det eller kan man överklaga domen? Kan min advokat kräva mig på den skillnaden? 

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Då man beviljas rättshjälp beslutar rättshjälpsmyndigheten om vilken procentsats personen själv ska stå för, dvs. rättshjälpsavgiften, se 24 § rättshjälpslagen (https://lagen.nu/1996:1619). Hur mycket själva avgiften kommer uppgå till beslutas dock först då ärendet avgörs genom dom eller beslut alternativt om det avslutas på något annat sätt, se 28 § rättshjälpslagen. Du kan alltså inte veta exakt hur mycket din avgift kommer uppgå till innan ärendet är slutligt avgjort.

Om du vill överklaga ett beslut om rättshjälp ska det ske inom tre veckor från det att du fick beslutet. På http://www.rattshjalp.se/_old/Sok-rattshjalp/Overklaga-beslut/ hittar du mer information om hur du går till väga-

http://www.rattshjalp.se kan du läsa mer om rättshjälp.

Med vänliga hälsningar,   

Anna AlfredssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?