Beslut om att inte väcka åtal

2015-03-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejI höstas, när jag körde hem från jobbet, råkade jag p.g.a. oaktsamhet hamna nere i vägrenen på min sida. Jag fick då panik, tvärnitade och försökte styra upp bilen igen, vilket gjorde att jag fick sladd och åkte ned i diket på mötande sidan av vägen. Varken personer eller bilar kom till skada. Efter telefonförhör med polisen, där jag erkände, har jag nu fått ett brev från åklagaren som säger att åtal inte kommer att väckas. Dessutom står det ordagrant att "det har inte framkommit att (jag) medvetet har gjort något risktagande som skall straffbeläggas". Innebär detta att jag går helt fri? Jag har nämligen tidigare fått höra att jag troligtvis skulle få böter för min dikeskörning. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör i stora delar bestämmelserna som finns i Rättegångsbalken, vilken du kan läsa här.

Det brott som man eventuellt kan göra sig skyldig till vid dikeskörning är vårdslöshet i trafik (se här) som också aktualiserar böter som påföljd.

I ditt fall har åklagaren valt att inte väcka åtal, vilket innebär att det inte kommer att tas till rättegång (se här). En åklagare kan också välja att istället för att gå till rättegång, besluta om strafföreläggande (här) som vid ett godkännande från dig (att du skriftligen erkänner och betalar böter) får samma verkan som en vanlig dom (se här).

Så som du har beskrivit situationen har åklagaren emellertid meddelat att åtal inte kommer att väckas och att det har framkommit att du inte har gjort något som ska straffbeläggas. Detta innebär alltså att åtal inte kommer att väckas och att åklagaren inte kommer att besluta om strafföreläggande och att du, precis som du säger, kommer att gå helt fri.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1041)
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler
2020-07-24 Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

Alla besvarade frågor (82649)