FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/04/2019

Beslut från kommunen gällande VA-anläggning

Vi har köpt ett halvt hus då en fastighet har delats i två fastigheter med gränsen dragen mitt mellan två sammanbyggda huskroppar. Detta har tidigare varit en vårdinrättning och kommunalt vatten och avlopp fanns indraget i byggnaden.

Som det är nu kräver Region Gotland att den nya fastigheten SKALL ha en egen förbindelsepunkt och gräva in nya ledningar till en redan befintlig byggnad med iordningställd tomt och parkering. Vi har hänvisat till utrymmet som finns i "Lagen om allmänna vattentjänster" att i särskilda fall går det att använda sig av andra lösningar och särskilda villkor; tex en gemensamhetsanläggning (LAV§11).

RG har sagt att man "vill rensa upp i sina system" och tillåter inte längre gemensamhetsanläggningar. Trots detta så finns den möjligheten med i den för 2019-års uppdaterade prislista för VA-tjänster. Man har också tidigare haft argumentet att om det i en framtid uppstår en tvist mellan de två ägarna måste RG ha möjlighet att stänga av vattnet vid förbindelsepunkten. Deras egna tekniker som varit på plats berättar att de idag har tekniska möjligheter att installera vattenkranar, inne i en byggnad, som går att fjärrstyra och således stänga av från regionen.

RG har själva krav på sig (LAV§10) att minska resurser, värna om natur och miljö vid projektering och utbyggnad, men här kräver man att vi ska frakta och använda tunga maskiner, gräva upp i asfalt och gräsmattor och lägga ned nya ledningar - Allt när det redan finns en fung. lösning.

Är det OK?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lagen om allmänna vattentjänster får regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare beslut om användningen av allmänna vatten och avloppsanläggningar (VA-anläggning).

Kommunen får i en detaljplan bestämma vilka anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar, vilka fastigheter som ska ingå och vilka områden som har anspråksbehov.

Huvudprincipen är att varje fastighet har egen förbindelsepunkt. Gemensam förbindelsepunkt för två eller flera fastigheter kan emellertid förekomma, t.ex. vid anslutning av gemensamhetsanläggning eller på fastighetsägares begäran. Fastighetsägare kan ändå inte kräva gemensam förbindelsepunkt; kommunen avgör om så ska ske.

Kommunen har alltid makten att besluta om beräkningsgrunderna för VA-taxa, verksamhetsområde och allmäna bestämmelser om VA. Detta innebär i praktiken att kommunen i samspel med länsstyrelsen bestämmer över hur VA-anläggningen ska hanteras och de har befogenheten att ändra detaljplaner och därmed bestämma hur VA-anläggningen för varje fastighet ska se ut. Svaret på din fråga är alltså ja, kommunen får fatta den typen av beslut.

Min rekommendation är att vända er till Länsstyrelsen för att få ert fall prövat med stöd i 35 § lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar då det, precis som du säger verkar onödigt och obefogat att ni ska ha en egen förbindelsepunkt.

Vänliga hälsningar,

Alexander HedblomRådgivare
Hittade du inte det du sökte?