Beslagtagen egendom

Ska försöka göra en lång historia kort,

Polisen kom hem till mig under december och beslagtog min mobil samt dator för att någon har beställt droger i mitt namn. Dom hade hittat ett paket hos posten som tydligen var adresserat till mig.

Jag har ingen som helst koll på vad eller hur det kan förekomma.

En månad senare kommer dom hem till mig igen och gör en husrannsakan med 5 poliser samt narkotikahund. Dom hittar givetvis ingenting eftersom att jag inte håller på med droger.

Men dom beslutar då att beslagta min nya dator som jag fick köpa då dom tog den första samt den lånetelefon jag hade.

Har inte fått ett enda papper eller information om vad som händer nu samt när jag får tillbaka mina prylar.

Hur fungerar det i dessa fall och hur lång tid kan det ta innan jag ser min dator samt mobiltelefon igen?

Har jag rätt att få tillbaka mina saker fortare då dom inte har hittat nåt olagligt?

Ska tillägga att det "brott" jag är misstänkt för skedde den 19e december. Den nya datorn som dom tog med sig är inköpt av mig 1 månad senare än brottet skedde, vilka rättigheter finns med att överklaga ett sådant beslut och hur går man tillväga?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller generellt

En polisman får ta föremål i beslag när han verkställer en husrannsakan (27 kap. 4 § rättegångsbalken) i övrigt fattas beslut om beslag av undersökningsledare, åklagare eller rätten. Beslag kan företas mot såväl misstänkta som icke misstänkta förutsatt att föremålen som beslagtas skäligen kan antagas ha betydelse för utredningen om brott (27 kap. 1 § rättegångsbalken). Det ska råda proportionalitet när ett beslag sker mellan ditt intresse och motstående intresse (27 kap. 1 § 3st rättegångsbalken).

Rätten att överklaga beslaget

Du som har drabbats av ett beslag i samband med husrannsakan har rätt att begära domstolens prövning om beslaget (27 kap. 6 § rättegångsbalken). Rätten ska i samband med detta hålla förhandling så snart som möjligt där du kan framföra varför beslaget ska upphöra. Om rätten fastställer att beslaget ska kvarstå ska (om åtal inte redan väckts mot dig) den utsätta tid inom när åklagaren måste väcka åtal mot dig. Tiden får inte sättas längre än vad som är nödvändigt (27 kap. 7 § rättegångsbalken). Detta beslut ger dig en viss uppfattning om hur länge beslaget kan komma att bestå. Om åklagaren inte väckt talan inom den angivna tiden eller begärt förlängning ska beslaget omedelbart upphöra (27 kap 8 § rättegångsbalken). När beslaget omedelbart upphör ska Du bli underrättad om att sakerna finns att hämta på angiven plats (27 kap. 8 b § rättegångsbalken).

Du kan även överklaga tingsrättens beslut till hovrätten om du är missnöjd. Detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelats (52 kap. 1 § rättegångsbalken).

Sammanfattning

Första steget för din del gäller att begära tingsrättens prövning om beslaget. Där kan du bland annat argumentera för den men du drabbats av och att du anser att beslaget ska upphöra för att bevisning inte hittats. Däremot är det värt att observera att det brukar ta långt tid att undersöka elektroniska medel.

Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,

Med vänliga hälsningar!

Julia ZarourRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo