Beslag scoter

2019-05-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Som hobby sysslar jag med elektriska scootrar och jag har införskaffat en lite kraftfullare model som har en 1000 watts motor och kan nå en tophastighet på 40 km/h. Denna scooter har jag inga planer på att använda på svenska vägar utan bara ha som en hobby. Hursomhelst, denna scooter är tekniskt sätt olaglig men jag undrar lite vad som skulle ske om jag skulle bli stoppad av en polis. Lagen säger att en elektrisk scooter i klass 1, får bara nå en topphastighet på 25 km/h och ha en motor med kraften 250 watt. Säg att jag kör i 25 km/h och blir stoppad av en polis som misstänker att scootern kan nå en högre hastighet. Ligger bevisbördan hos mig eller polisen? Och om polisen skulle beslagta den, kan jag förlora den för gott då eller hur gäller lagen där?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag av föremål.

Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.

Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.

Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.

Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria Rosscheree
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (961)
2019-12-13 Kontradiktionsprincipen och officialprincipen
2019-12-12 Vad händer med skadeståndet när en dom överklagas?
2019-12-11 Har jag rätt att begära dom om kärande återtar sin talan?
2019-12-10 Vart vänder jag mig för att hitta ett juridiskt ombud?

Alla besvarade frågor (75550)