Beslag och skadestånd

2019-05-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Jag blev misstänkt för ett brott som jag var oskyldig till och hade bevis samt underlag på allt. Detta ledde till att mitt konto blev spärrad, mina pengar beslagstogs, fick tillbaka dem efter 2 år, kunde ej öppna ett konto till mina barn. Hade jag bankärenden fick jag alltid gå ner till kontoret för att legitimera mig för att få hjälp. Vid tillfället hade jag diskbråck och opererad, hade inte alltid lätt att gå till något bank kontor. Detta ledde till djup depression och mina barn fick lida. Detta ärendet tog åklagaren 3 år innan det lades ner med förundersökningen. Då undrar jag har jag rätt till att ansöka om skadestånd?Tacksamt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag och skadestånd.

Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.

Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a. Då rätten förordnar om beslag eller fastställer verkställt beslag, skall, om inte åtal redan har väckts, rätten utsätta den tid, inom vilken åtal skall väckas. Tiden får inte sättas längre, än vad som är nödvändigt.

Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB. Enligt RB.

Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga Tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.

Vad gäller huvudregeln för skadestånd gäller följande: Du är berättigad till skadestånd om 3 kap. § 3 skadeståndslagen är uppfylld som säger: 3 § Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. Lag (1998:715). Enligt 3 kap. § 2 skadeståndslagen skall myndigheten också ersätta dig om staten har gjort sig skyldig till skada på egendom, personskada eller ren förmögenhetsskada. För att detta skall vara möjligt gäller det att myndigheten skall ha gjort något fel eller försummat en del av sitt ansvar för att skadeståndstalan skall kunna väckas.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,


Victoria Rosscheree
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (931)
2019-09-21 Vad menas med tredskodom m.m
2019-09-16 Vad är skillnaden mellan laga kraft, negativ rättskraft och positiv rättskraft?
2019-09-12 Om en person står åtalad för flera grova brott, behandlas de då i separat av olika åklagare eller kan de tas upp under samma rättegång?
2019-09-03 Vad innebär skälig tid?

Alla besvarade frågor (73005)