Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift

2020-10-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej. Min vän har anmält sitt ex för övergrepp, våldtäkt etc. Min fråga är, jag blir vittne o gäller min bästa vän. Hon o jag har varit vänner länge.Får hans advokat begära in min mobil o så för att kolla vår konversation och så?El vad gäller det för den åtalades advokat. Vad får han göra? Kolla mig o så?Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar.

Dina funderingar rör vilka utredningar som den tilltalades advokat kan företa. Du undrar också särskilt huruvida det finns möjlighet att din mobil blir beslagtagen.

En brottsutredning utförs främst av polis och åklagare. Åklagare har en skyldighet att under utredningen betrakta omständigheter som talar både till den tilltalades för- och nackdel. Möjligheten finns alltså att beslag av mobiltelefoner och liknande åtgärder kan ske även från åklagarens sida.

Kan vittnes mobil beslagtas?

Beslag är ett av få tvångsmedel som kan användas även mot vittnen. Ett beslag innebär att din mobil tillfälligt skulle tas omhand av polis för att säkra bevis i form av era konversationer (27 kap. 1 § Rättegångsbalken). Beslut om att använda tvångsmedel ska föregås av en bedömning om hur nödvändig åtgärden är i relation till hur ingripande åtgärden är. I ditt fall kanske ditt vittnesmål räcker, men i fall av exempelvis grov kvinnofridskränkning där brottet består av upprepade kränkningar kan en konversation under längre tid vara av stort bevisvärde. Du eller din brottsutsatta vän kan även välja att visa upp konversationen självmant om ni anser att den kan vara till fördel för din väns fall.

Advokatens uppdrag

En advokat ska med nit och omsorg ta tillvara på sin klients rätt (21 kap. 7 § Rättegångsbalken). Bland annat kan advokaten begära komplettering av åklagarens utredning om den inte anses vara tillräckligt. En sådan begäran ska beviljas om det kan antas vara av betydelse för utredningen, ett sådant beslut tas av åklagaren eller domstolen(23 kap. 18b och 19 § Rättegångsbalken). Advokaten kan alltså begära in ny utredning vilket kan innefatta beslag, men det förutsätter att åklagaren eller domstolen godkänner det. Som jag förklarar ovan måste en sådan åtgärd anses proportionerlig.

När du vittnar under en rättegång kan det hända att advokaten försöker undergräva din trovärdighet för att ge ditt vittnesmål så lågt bevisvärde som möjligt. Ibland kan det innebära ifrågasättande av din personliga karaktär. För att kunna göra det kanske utredning görs kring dig som person, om det är vad du menar med att "kolla" dig.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar och lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?