Beslag av tandborste, plastflaska och tuggummiförpackning

2019-12-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Vad kan anledningen vara till att en polispatrull tagit en tandborste, plastflaska och tuggummiförpackning i beslag och vad är det för beslag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Beslag är ett tvångsmedel som i Sverige kan användas när misstanke om brott föreligger, vilket följer av 27 kap. 1 § i rättegångsbalken (RB).

Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott få tas i beslag.
Av Rättegångsbalkens 27 kap. följer att föremål som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslutsåtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 27 kap. 3 § RB.
Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

Omprövning av beslaget

Är fallet sådant att du eller den som blivit drabbad av beslaget vill begära omprövning, kan denna begära omprövning av beslutet enligt 27 kap. 6 § RB. Rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget, och huruvida denna skall bestå eller inte.

Ditt fall

Det framgår inte av din fråga hur omständigheterna varit i övrigt, vilket gör det lite svårt att lista ut vad polispatrullens anledning kan ha varit.
Är fallet sådant att dom kommit till en brottsplats och behövt beslagta tandborsten, plastflaskan samt tuggummiförpackningen, kan polisen ha av avsikt att utföra ett s.k. DNA-test. Ett överensstämmande DNA-resultat mellan en person och ett brottsplatsspår utvärderat och satt i sitt sammanhang kan utgöra mycket stark bevisning.

Beroende på sammanhanget kan icke-överensstämmande DNA-resultat å andra sidan innebära att en misstänkt person kan frias från misstankar om brott.

I ditt fall torde det ha rört sig om säkerställande av bevis och därför har ovanstående föremål beslagtagits av polispatrullen.

Med vänliga hälsningar,

Mahdi Sadegh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (305)
2020-02-25 Får man som åtalad kalla vittnen till rättegången?
2020-02-23 Vem ska bevisa att jag inte visste om att jag hade narkotika i väskan?
2020-01-31 Kan en inspelning användas som bevis i en rättegång?
2020-01-28 Kan man bli polisanmäld för att man har anskaffat ett bevis olagligen?

Alla besvarade frågor (77445)