FrågaPROCESSRÄTTBevis och bevisning30/11/2018

Beslag av mobil

Hej!

I mitt jobb som butikskontrollant händer det ofta att jag frihetsberövar folk som grips och förs till ett griprum där genomförs skyddsvisitation och vissa föremål tas i beslag, Men när det gäller den misstänktes mobiltelefon får jag ta ifrån personens mobil om jag anser att den kan avändas till att fota mig eller t,ex meddela kompisar till den misstänkte?

Nu för tiden kan ju mobilen användas diskret till att lägga upp en bild via snapchat t,ex för att avslöja mig som butikskontrollant och sprida den vidare, Det har jag misstänkt att vissa gör men det går inte att bevisa.

Kan jag använda PL 19 även fast mobilen uppenbart inte är stöldgods för att ta mobilen ifrån personen, Och butikschefen ser ju inte så positivt på att någon vi gripit och har tillfogat ekonomisk förlust mot butiken sitter i dennes kontor och använder mobilen och uppenbart riktar mobilen på ett sätt som görs vid kamera användning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan ta i beslag mobiltelefoner av personer.

Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.

Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

För den som har blivit drabbad av beslaget kan dene begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av mobilen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a.

Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.

Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria RosschereeRådgivare