FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning08/12/2021

Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning

Hej! Vi är en familj med tre barn. Äldsta barnet har drogproblem, är myndig men bor ofta hos oss. Han har ett eget rum.

Förra veckan blev han knivskuren utanför vårt hus, och efter att vi fått honom till sjukhus gjorde polisen en husrannsakan. Jag och hans mor fick stå utanför och vänta, och bistod via en polismans radio med förslag på platser i hemmet där man kunde leta.

När vi väl släpps in upptäcker vi att man tagit ett flertal saker som inte tillhör äldsta barnet: mellanbarnets mobiltelefon, flera av mina datorer (jag arbetar med IT).

Får de ta våra saker även om vi inte är misstänkta?

Hur länge får de behålla sakerna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning!

Jag beklagar er situation men hoppas att jag i vart fall kan skapa lite klarhet kring dina juridiska frågor. Jag tolkar det som att du undrar om polisen får ta egendom i beslag som inte tillhör den misstänkte eller målsägande och om detta är fallet, hur länge.

Reglerna om beslag finns i rättegångsbalken kap. 27 och svaret kommer därför helt att utgå från detta kapitel.

Av den första paragrafen i detta kapitel finner vi utgångspunkten för beslag, att föremål som skäligen kan antas ha betydelse för en utredning om brott får tas i beslag. Det finns även en möjlighet att ta föremål som misstänks ha avhänt någon genom brott men det är inte relevant för ert fall. Det finns alltså inte något hinder mot att beslagta föremål som tillhör annan än den misstänkte.

Hur länge får beslaget vara?

Polisen får behålla föremålen i beslag så länge föremålen fortfarande skäligen kan antas ha betydelse för utredningen. Enligt åttonde paragrafen ska dock beslaget hävas omedelbart då det inte längre finns skäl för beslaget.

Vad du kan göra för att påskynda processen

Är du inte nöjd med beslutet att beslagta din egendom kan du begära rättens prövning av beslaget enligt den sjätte paragrafen. Detta förutsätter dock att beslaget inte har gjorts på rättens förordnande, vilket inte framgår. När du har begärt rättens prövning av beslaget ska rätten inom fyra dagar hålla en förhandling. Beslaget hävs om rätten finner att beslaget inte ska bestå. Finner rätten att beslaget ska bestå ska rätten enligt sjunde paragrafen sätta en tidsfrist inom vilken åtal måste väckas. Om tidsfristen gått ut och inte förlängts och åtal inte väcks så ska beslaget omedelbart hävas och egendomen gå åter enligt åttonde paragrafen.

Om du skulle vilja gå vidare i ärendet föreslår jag att du kontaktar Lawlines erfarna jurister för vidare rådgivning. Jag hoppas att mitt svar hjälpte till att skapa viss klarhet i denna situation,

Egil SellgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?