FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt18/11/2018

Beslag av föremål

Polisen tog min telefon för 6 veckor sedan. När dem tog den sa dem att jag skulle få tillbaka den om senast 3 veckor tidigast tre dagar. Dem misstänker mig för narkotikasmuggling vilket jag nekar till. Vad kan jag göra för att få tillbaka min telefon?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att beslaget av telefonen har skett med anledning av den narkotikasmuggling som du är misstänkt för. Regler om beslag finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB).

Polisen har rätt att beslagta föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott (27 kap. 1 § RB). Om du är misstänkt för narkotikasmuggling har beslaget förmodligen skett helt enligt lag. Så länge telefonen är relevant för utredningen finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge beslaget får vara. Du kan dock begära att rätten (domstolen) ska pröva lagligheten av beslagsåtgärden, om detta inte redan har gjorts (27 kap. 6 § RB). Om rätten vid en sådan prövning fastställer beslaget, ska den även bestämma en tid inom vilken åtal för det misstänkta brottet, som beslaget grundar sig på, ska väckas (27 kap. 7 § första stycket RB). Väcks inte åtal inom denna tid ska beslaget hävas, alltså sluta att gälla (27 kap. 8 § RB). Rätten får dock förlänga tiden för beslaget, så länge telefonen behövs i utredningen (27 kap. 7 § andra stycket RB).

Sammanfattning av svaret

Polisen får behålla telefonen så länge den är relevant för utredningen om brottet som du misstänks för. Om beslagsåtgärden inte har prövats av rätten kan du begära att detta ska göras.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsning,

Lovisa ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”