Besked om att tidsbegränsad anställning inte fortsätter

FRÅGA
Hej,Jag har läst att detta gäller enligt lagen (LAS):§ 15 - 16 Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta skall lämnas skriftligt en månad innan sluttiden.Min fråga är vad händer ifall min arbetsgivare inte lämnar ett sånt besked till mig i tid?Jag har ett vikariat idag och har haft tjänsten i mer än 12 månader. Kommer anställningen automatiskt övergå till tillsvidareanställning?MvhAlbert
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Av 15 § LAS framgår precis som du säger att en arbetstagare som är anställd för begränsad tid (ex. ett vikariat) och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Du uppfyller denna förutsättning och har alltså rätt att få besked minst en månad före anställningstidens utgång.

Ovanstående regel i LAS är dock bara en s.k. ordningsföreskrift. Om arbetsgivaren inte lämnar något besked kommer anställningen ändå att upphöra vid den avtalade sluttiden (i ditt fall kan det ex. vara när den person du vikarierar för återvänder till arbetet). Däremot har du, när arbetsgivaren underlåter att lämna besked enligt 15 § LAS, en rätt till skadestånd enligt 38 § LAS för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (659)
2020-07-06 Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?
2020-06-18 Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (81726)