Besked om att tidsbegränsad anställning inte fortsätter

Hej,

Jag har läst att detta gäller enligt lagen (LAS):

§ 15 - 16 Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta skall lämnas skriftligt en månad innan sluttiden.

Min fråga är vad händer ifall min arbetsgivare inte lämnar ett sånt besked till mig i tid?

Jag har ett vikariat idag och har haft tjänsten i mer än 12 månader. Kommer anställningen automatiskt övergå till tillsvidareanställning?

Mvh

Albert

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Av 15 § LAS framgår precis som du säger att en arbetstagare som är anställd för begränsad tid (ex. ett vikariat) och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Du uppfyller denna förutsättning och har alltså rätt att få besked minst en månad före anställningstidens utgång.

Ovanstående regel i LAS är dock bara en s.k. ordningsföreskrift. Om arbetsgivaren inte lämnar något besked kommer anställningen ändå att upphöra vid den avtalade sluttiden (i ditt fall kan det ex. vara när den person du vikarierar för återvänder till arbetet). Däremot har du, när arbetsgivaren underlåter att lämna besked enligt 15 § LAS, en rätt till skadestånd enligt 38 § LAS för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär.

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”