Besked innan anställning upphör

Jag har haft en visstidsanställning jan-dec 2016

När jag läser om regler för att avsluta den så ska:

"Arbetsgivaren senast 1 mån innan anställningen upphör skriftligt informera om att anställningen kommer att avslutas"

Min fråga: Jag blev muntligt informerad 3 veckor innan anställningen avslutades helt utan förvarning

I min värld har arbetsgivaren brutit mot sitt åtagande och inte informerat mig som lagen säger?

Kan jag hävda att arbetsgivaren inte följt LAS på ett korrekt sätt? Har jag någon rätt till fortsatt anställning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om anställningsskydd finner du i LAS.

En arbetstagare som är anställd på en visstidsanställning, har rätt att få besked om att denne inte ska få fortsatt anställning efter att visstidsanställningen upphör. Arbetsgivaren ska lämna det här beskedet skriftligt och minst en månad innan visstidsanställningen upphör, enligt LAS 15§ och 16§. En förutsättning för att du, som arbetstagare, ska ha rätt till ett sådant besked är dock att du, när din visstidsanställning upphör, har varit anställd hos din arbetsgivare i mer än tolv månader under de senaste tre åren, enligt LAS 15§. Detta innebär att om du inte haft någon mer anställning hos din arbetsgivare än den aktuella, har du inte uppfyllt kravet på ”mer än tolv månader”. I sådana fall har du heller ingen rätt till ett besked enligt ovanstående.
Om du har haft tidigare anställningar hos din arbetsgivare och således haft en sammanlagd anställning på mer än tolv månader under de senaste tre åren, har din arbetsgivare brutit mot lagen dels genom att inte lämna besked i rätt tid och dels genom att lämna beskedet muntligt istället för skriftligt. I sådana fall kan du ha rätt till skadestånd enligt LAS 38§.

En visstidsanställning upphör vid anställningstidens utgång utan någon föregående uppsägning, enligt LAS 4§ 2st. Om du inte varit anställd hos din arbetsgivare mer än den visstidsanställning du ovan angett, har du därför ingen rätt till fortsatt anställning när din visstidsanställning gått ut. Om du istället har haft flera visstidsanställningar hos samma arbetsgivare och dessa anställningar tillsammans övergår två års anställningstid, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning, enligt LAS 5a§ 1st. En förutsättning är då att anställningarna skett under de senaste fem åren och att de alla varit visstidsanställningar.

Viktigt att notera är att LAS är semidispositiv, vilket innebär att avvikelser från lagen får göras i kollektivavtal. Därför kan det vara bra att även se över det kollektivavtal som tillämpas för ditt arbete. Där kan då finnas regler som avviker från vad som sagts ovan och som ska gälla före LAS.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Har du ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo