Beskattning vid konkurs

2016-11-24 i Inkomstskatt
FRÅGA
Arbetade med F-skattsedel och räknade fel på ett jobb och blev efter med skatten, inga oegentligheter har förekommit. F-skattesedeln återkallades i mars och jag försattes i konkurs i maj.Fråga 1: Jag hade periodiseringsfonder i två år men dessa togs inte upp till beskattning vid konkursen utan året efter. Enligt min revisor skall periodiseringsfonder tas upp till beskattning vid konkurs, enligt skatteverket kan man ta upp periodiseringsfonder till beskattning året efter konkurs. Vem har rätt?Fråga 2: Efter att F-skattesedeln återkallades i mars meddelade jag mina uppdragsgivare att jag inte är tillgänglig längre då min f-skattsedel återkallats. Trots att det inte var någon aktivitet efter mars månad och att jag försattes i konkurs i maj så påfördes jag fortsatt förskottsskatt för april, maj och juni. Från och med maj var jag försatt i konkurs och stod under konkursförvaltarens tillsyn men påfördes fortsatt skatt. Kan detta vara riktigt? Tacksam för svar!Mvh Peter
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först ska behandlas din skattskyldighet som konkursgäldenär. Några särskilda bestämmelser om skattskyldigheten för konkursgäldenärer finns inte i skattelagstiftningen och rättsläget är delvis oklart. Obegränsat skattskyldiga fysiska och juridiska personer är i princip skattskyldiga för all inkomst. Någon begränsning av skattskyldigheten för konkursgäldenärer finns inte i inkomstskattelagen. Av praxis från Regeringsrätten, det vill säga nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen beskattades konkursgäldenären för fordringar som uppkommit i rörelsen före konkursutbrottet och som fakturerats av konkursförvaltaren (RÅ 1976 ref. 170). Enligt huvudregeln är du alltså skattskyldig trots det att du försatts i konkurs. Däremot om de rättssubjekt som gått i konkurs är ett aktiebolag och konkursen slutar med ett underskott så kommer skattefordringar vara värdelösa och förmodligen inte utkrävas.

Vad gäller din första fråga framgår det till att börja med av 30 kap. 8-11 §§ inkomstskattelagen att juridiska personer (ex. aktiebolag), enskilda näringsidkare liksom handelsbolag vid konkurs omedelbart ska återföra sina periodiseringsfonder till beskattning. Återfördes periodiseringsfonden i maj i konkursåret så tillhör denna nästa års inkomstdeklaration. Skedde konkursen i maj år 2015 tas periodiseringsfonden upp till beskattning i 2016 års inkomstdeklaration som avser 2015 års inkomster.

Vad gäller fråga två är det svårt att förstå vilka skatter det är du menar har påförts dig i förskott. Vad gäller beskattningstidpunkten för inkomstslaget näringsverksamhet, dit verksamhet som hänför sig till F-skattsedeln hänför, följer denne bokföringsmässiga grunder. Det vill säga när en intäkt tas upp i bokföringen hör intäkten till de beskattningsår som då löpte. Kom det till exempel in en betalning för en kundfordran avseende arbete utfört innan mars i april, maj eller juni säg år 2015 kommer dessa intäkter höra till beskattningsåret 2015 och beskattas vid deklarationen 2016. Vad gäller skattskyldigheten för mervärdesskatt (moms) så är ett konkursbo skattskyldig för denna även efter konkursbeslutet, detta framgår av 6 kap. 3 § mervärdesskattelagen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll