Beskattning vid fastighetsförsäljning/ anskaffningsutgift vid gåva

FRÅGA
Hej. Min fru ärvde ett torp där det inte finns försäljning/delning på papper då det funnits på samma mark som större gård. Finns värdering ca 15 år gammal då hennes far fick torpet, så syskon ev fick annat av liknande värde.Skulle man kunna ta värderingen som anskaffningsvärde när man ska skatta på försäljning nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Denna fråga regleras i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Av 42:1 IL följer att kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital, du kan läsa paragrafen i sin helhet här. Kapitalvinsten, enligt 44:13 IL (läs här), beräknas genom att ersättningen minskas med utgifter vid försäljningen samt själva omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet definieras vidare i 44:14 IL. Eftersom din fru fick huset genom arv från hennes far gäller att din fru inträder i dennes skattemässiga situation, detta följer av 44:21 IL. Med detta menas att det är den anskaffningsutgift som din pappa hade som kommer att användas i beräkningen av omkostnadsbeloppet och slutligen kapitalvinsten. Som du kan se i 44:14 IL ingår anskaffningsutgiften i omkostnadsbeloppet. Ifall även fadern i sin tur erhållit genom arv eller gåva så gäller, i enlighet med 44:21 IL, samma sak för honom. Din fru inträder på så vis i samma skattemässiga situation som den som givit fastigheten till hennes far. Det kan även tilläggas att det finns speciella regler för fastigheter förvärvade före 1952, något som inte framgår av frågan. Reglerna är stadgade i 45:28, läs här. I korthet innebär dessa att anskaffningsutgiften är 150 procent av fastighetens taxeringsvärde år 1952 alternativt ersättningen vid förvärvet utgått från att denna summa är högre än 150 procent av taxeringsvärdet år 1952. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Måns Gottfries
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (254)
2022-01-16 Hur stor är kapitalvinstskatten vid försäljning av tomter.
2021-12-11 Hur sker beskattning om man säljer sin andel i ärvd fastighet ?
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?

Alla besvarade frågor (98564)