Beskattning pension från Nederländerna

FRÅGA
hejJag bor i Sverige, har den nederländska nationaliteten och får en liten del av min pension från Nederländerna. Fråga, var ska jag betala skatt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig här, enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig här innebär skattskyldighet för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet enligt 3 kap. 8 § IL. Pension räknas som en skattepliktig inkomst av tjänst, vilket framkommer av 10 kap. 2 § IL.

Detta kan innebära att du är skyldig att betala skatt i både Sverige och i Nederländerna. Det uppstår alltså dubbelbeskattning. Så kallade skatteavtal har slutits mellan länder för att undanröja sådan dubbelbeskattning. I skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna framkommer att pension som härrör från tidigare tjänst (privat sektor) beskattas i den stat där personen har sin hemvist enligt artikel 18.1, dvs. Sverige i ditt fall. Härrör pensionen däremot från statlig anställning beskattas den i landet pensionens inarbetats i enligt artikel 19.2, alltså Nederländerna i ditt fall. Även pension som betalas ut på grund av ett lands socialförsäkringssystem (allmän pension, sådan alla i princip har rätt till) ska beskattas i landet pensionen härrör ifrån enligt artikel 18.3, med andra ord i Nederländerna i ditt fall.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (228)
2020-01-29 Måste jag betala skatt i Sverige för en såld lägenhet i utlandet om jag betalar skatt där också?
2020-01-29 Beskattning vid arbete utomlands
2020-01-20 Skattskyldig när man flyttar utomlands?
2020-01-16 Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighet om man bor i ett annat land

Alla besvarade frågor (77448)