Beskattning i fåmansföretag

2017-12-31 i Fåmansbolag
FRÅGA
Hej!Jag driver ett AB som bara jag och min fru arbetar i. Om vi vid årets slut har 200000kr överskott på kontot, hur kan vi på bästa sätt ta del av pengarna till minsta möjliga skatt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall torde det vara förmånligast att göra en utdelning i enlighet med reglerna om fåmansföretag som hittas i 57 kap. IL.

För att ett företag ska klassificeras som ett fåmansföretag krävs det att företaget inte är ett marknadsnoterat bolag och att max 4 delägare äger mer än 50% av aktierna enligt 56:2 och 3 §§.

För att utdelning från ett fåmansföretag ska beskattas på ett förmånligt sätt krävs att andelarna ska vara kvalificerade, vid beskattningen på kvalificerade andelar gäller särskilda regler enligt 57kap. En kvalificerad andel är en andel i ett fåmansföretag som ägs av en delägare som ska ha varit verksam i betydande omfattning. Delägaren anses ha varit verksam i betydande omfattning om dennes arbetsinsats har varit av påtaglig betydelse för vinstgenereringen.

Uttag upp till ett visst gränsbelopp beskattas genom att två tredjedelar av det uttagna beloppet beskattas i näringsslaget kapital. Den del av uttaget som överstiger gränsbeloppet tas upp som vanligt i inkomstslaget tjänst.

Gränsbeloppet består enligt 10 § av årets gränsbelopp och ej utnyttjade del av gränsbeloppet från tidigare år uppräknad med statslåneräntan i november året innan ökad med tre procentenheter, se 8 och 13 §§. Årets gränsbelopp beräknas som det mest förmånliga av:

årets inkomstbasbelopp multiplicerat med 2.75summan av det lönebaserade utrymmet vilket beräknas enligt 16-19 §§ och underlaget för årets gränsbelopp vilket består av det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång (12 §) ökat med statslåneräntan för november det föregående året ökad med nio procentenheter.


Hoppas du har fått svar på din fråga!


Vänligen,

Alvaro Castro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fåmansbolag (12)
2021-06-20 ​När är man "verksam i betydande omfattning"?
2020-01-01 Vem tillfaller det sparade utdelningsutrymmet vid försäljning av bolag?
2019-09-29 Utdelning kvalificerade andelar
2019-03-22 Beskattning av utdelning från kvalificerade andelar samt beskattning av inkomst av tjänst och statlig inkomstskatt

Alla besvarade frågor (96595)