Beskattning enligt dubbelbeskattningavtalet mellan Sverige och USA

FRÅGA
Hej.Är delägare i ett amerikanskt bolag som nu ska säljas.Var blir jag skattskyldig, USA eller Sverige.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du säljer dina aktier i bolaget uppstår en kapitalvinst. Frågan är alltså var denna kapitalvinst ska beskattas. Denna fråga regleras i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA. Art 13(6) föreskriver att beskattning ska ske enbart i den stat där den som säljer egendomen har hemvist. Har du hemvist i USA är det därför USA som beskattar kapitalvinsten. Har du hemvist i Sverige är det Sverige som beskattar kapitalvinsten. Var du har hemvist bestäms enligt art 4 i dubbelbeskattningsavtalet. Relevant är exempelvis var du har en permanentbostad eller till vilket land du har starkast ekonomiska och personliga kopplingar. Utifrån den information du har tillhandahållit så kan jag inte göra en bedömning gällande var du har hemvist. Anses du ha hemvist i Sverige så ska du som sagt enligt avtalet beskattas i Sverige. Är det så att du är amerikansk medborgare förändras situationen något. Enligt art 1(4) i dubbelbeskattningsavtalet förbehåller sig nämligen USA rätten att beskatta en amerikansk medborgare som om dubbelbeskattningsavtalet aldrig hade trätt i kraft. Enligt amerikansk rätt finns ganska generösa regler gällande avräkning, alltså att den skatt du betalar i Sverige dras av från den skatt som du ska betala i USA. Exakt hur dessa regler fungerar vet jag tyvärr inte. Är det så att du är amerikansk medborgare råder jag dig till att vända dig till en amerikansk skattejurist för råd alternativt en skattejurist specialiserad på amerikansk rätt.

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?