Beskattning av vinst i fisketävling

2015-11-05 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej.Om man har en fisketävling där alla deltagare betalar en startavgift och vinnaren får potten i form av kontanter.Vad säger lagen? Behöver vinnaren betala någon form av skatt?Är det ok rent lagmässigt att göra så?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt praxis så inkomstbeskattas tävlingsvinst som vinnaren erhåller efter att ha utfört någon form av prestation. Eftersom en fisketävling innebär en arbetsinsats av tillfällig natur, som inte kan hänföras till näringsverksamhet eller kapitalinkomst, så är kontantpriset med andra ord skattepliktig inkomst för vinnaren i inkomstslaget tjänst. Detta framgår av Inkomstskattelag (1999:1229) 10:1 första stycket, och andra stycket, punkt 3. Det innebär också att vinnarens omkostnader för prisets förvärvande i princip är avdragsgilla.

I fråga om tävlingen i sig får jag medge att jag inte har kunnat finna några lagregler, förutom bestämmelser om fiskeri i allmänhet som jag förutsätter att du känner till, för hur den ska organiseras. Det får därmed förutsättas att principen om avtalsfrihet råder, det vill säga att organisatörerna och deltagarna är fria att avtala om tävlingens upplägg. Eftersom frågan om vilken fisk som hugger på vilken krok skulle kunna anses som ett inslag av slump så kan man möjligen argumentera för att tävlingen ska anses som ett lotteri, varvid krav på lotteritillstånd erfordras enligt Lotterilag (1994:1000) 3 § tredje stycket, och 9 §. Eftersom vinster i fisketävlingar dock regelmässigt beskattas som inkomst av tjänst så tycks Skatteverket vara av uppfattningen att slumpmässigheten i tävlingen inte är tillräcklig för att verksamheten ska anses som ett lotteri, varvid lotteritillstånd inte erfordras. Jag rekommenderar dock att du för säkerhets skull vänder dig till en förening eller liknande som brukar organisera fisketävlingar för att fråga om det finns särskilda krav på hur tävlingen ska organiseras.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll